عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور: طب سنتی به گیاهی تغییر پیدا کرده است

به گزارش ربات کشاورز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اظهار داشت: در ایران طب سنتی ما به طب گیاهی تغییر پیدا کرده است و بیشترین تمرکز ما بر روی گیاهان دارویی است و اگر به بازار این گیاهان بپردازیم، ۴۰۰ گونه گیاه دارویی در بازار طب سنتی امروز وجود دارد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، ولی الله مظفریان، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در نخستین همایش ملی عناب اظها کرد: عناب یک مخلوق از هشت هزار مخلوق گیاهی است و یک گیاه غذایی است که وقتی وارد سفره مردم می شود به سلامت عمومی جامعه کمک خواهدنمود و نقش دارویی را به درستی بازی می کند.

مظفریان بیان کرد: گیاهان دارویی باید بر سر سفره مردم آورده شود که این کار به اقتصاد کشور نیز کمک خواهدنمود و موجب پیش گیری از بیماری ها می شود.

این پژوهشگر، گیاه شناس و دانشیار موسسه جنگل ها و مراتع کشور اظهار داشت: مهم ترین اثرات درمانی عناب ضد درد، رقیق کننده خون، ضد تب، ضد سرفه، تصفیه کننده خون، محافط کبد و محرک سیستم ایمنی بدن است.

مظفریان افزود: عناب خواص بسیاری دیگری دارد که نشان دهنده آن است که با استفاده از عناب می توان خیلی از بیماری ها را درمان کرد.

وی ادامه داد: ما خیلی از مراتع کشور را به سبب تخریب های بی رویه، بهره برداری های بی رویه و توسعه جاده های روستایی بدون سکنه، نابود کرده ایم که این نابودی موجب ایجاد سیل هایی در کشور شده است.

مظفریان با تاکید بر مدیریت صحیح باغات عناب، تصریح کرد: گیاه عناب متعلق به مناطق گرمسیری نیست و بیشتر در مناطق بیابانی رشد می کند که در روزها، هوای گرم و شب ها هوای سردی دارد.

منبع: