برگزاری رویداد ایده شو كشاورزی مدرن و كاهش مصرف آب در ارومیه، آخرین مهلت ثبت نام

ربات كشاورز: رویداد ˮایده شو كشاورزی مدرن و كاهش مصرف آبˮ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از طرف مركز رشد، گروه پژوهشی متابولیتهای ثانویه و گروه مدیریت كسب و كار معاونت پژوهشی واحد جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی انجام می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر عاقلی، رئیس مركز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه با بیان این خبر اظهار نمود: این طرح در امتداد اجرای مصوبه تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشاركت عمومی و جوامع محلی در امتداد تبین نتایج وضعیت موجود و اهمیت دریاچه ارومیه با مشاركت استانداری آذربایجان غربی در امتداد اهداف برنامه توسعه مركز رشد از ۱۷ مهرماه ۹۸ در سالن اجتماعات مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.
وی اظهار نمود: تغییر الگوی مصرف آب و ایجاد نگرش مثبت به اقدامات طرح نجات دریاچه ارومیه و مشاركت در اجرای آن در میان مردم و ارتقای سطح مشاركت عمومی، كاهش وابستگی معیشت روستا به كشاورزی و كاهش فشار بر منابع آبی، ترویج و ایجاد اشتغال جایگزین با تاكید بر زنجیرهای ارزش، جذب ایده های برتر استارتاپی با محوریت كشاورزی مدرن و كاهش مصرف آب همچون اهداف برگزاری این طرح است.
رئیس مركز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه درباب نحوه برگزاری این رویداد، اظهار نمود: در این طرح از استارتاپهای فعال در حوزه كشاورزی و تولیدكنندگان گیاهان دارویی طی فراخوانی دعوت بعمل خواهد آمد تا سوابق فعالیتی مرتبط خودرا در سوژه طرح به دبیرخانه ارسال نمایند كه بعد از بررسی های علمی توسط كمیته فنی و علمی تعداد ۱۰ تیم استارتاپ به مرحله اصلی رویداد یك روزه ایده شو راه پیدا می كنند.
دكتر عاقلی افزود: با برگزاری رویداد یك روزه با حضور داوران، تسهیلگر و منتورهای استارتاپی تیم های استارتاپی به تكمیل و نهایی كردن ایده پیشنهادی می پردازند كه در نهایت با رای هیات داوران ۵ تیم استارتاپ انتخاب خواهند رسید.
رئیس مركز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه اظهار نمود: برای هر كدام از تیم های اول و دوم بسته های حمایتی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و برای تیم های سوم تا پنجم نیز به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال جوایز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در مرحله حمایت و پشتیبانی، تیم های برگزیده در فضای فیزیكی اختصاصی جهاد دانشگاهی واقع در مجتمع پژوهش و فناوری واحد مستقر خواهند شد و جهاد دانشگاهی سرمایه اولیه را برای تیم های منتخب در امتداد عملیاتی كردن ایده خود و ورود به بازار كار تامین خواهدنمود.
رئیس مركز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه افزود: تیم های استارتاپی علاوه بر حمایت مالی و پشتیبانی فنی در طول مدت ۶ ماه با حضور منتورهای مرتبط بر روی عملیاتی كردن ایده خود كار خواهند كرد تا در نهایت منجر به خروجی قابل قبول شود.
عاقلی اظهار نمود: این رویداد در ۷ محور همچون سیستم ها و تجهیزات آبیاری مدرن، كشاورزی هوشمند، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش، كشت های گلخانه ای، نهاده های كشاورزی و گیاهان دارویی برگزار می گردد.
رئیس مركز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه با اشاره به اینكه مهلت ثبت نام در این رویداد تا ۳۰ شهریور ماه جاری است، اظهار نمود: علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویداد یك روزه می توانند با دبیرخانه رویداد ملی به شماره ۰۴۴۳۲۴۱۷۳۵۱ تماس بگیرند و یا به آدرس اینترنتی http: //evand.com/events/۱۸۷۶۵۳۵۴ بازگشت كنند.
برمبنای اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در سال قبل نیز نخستین جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه و استارتاپ ویكند از طرف معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با همكاری گروه های پژوهشی و مركز رشد واحد جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در آذرماه با ۶ پیش رویداد در دانشگاه های تهران، تبریز، ارومیه، بندرعباس، سنندج و خود رویداد سه روزه اصلی در مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شده بود.

منبع: