مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی گلستان خبر داد تكیه بر توان داخلی برای تولید دام سنگین ممتاز در گلستان

به گزارش ربات كشاورز مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی گلستان اظهار داشت: با استفاده از تكنیك تولید جنین خارج از رحم می توان بهترین نژادها را به صورت ممتاز در دامداری های استان گسترش داد و علاوه بر تامین نیازهای لبنی و گوشتی داخل، مسیر صادرات را هم در پیش گرفت.
مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی گلستان اظهار داشت: با استفاده از تكنیك تولید جنین خارج از رحم می توان بهترین نژادها را به صورت ممتاز در دامداری های استان گسترش داد و علاوه بر تامین نیازهای لبنی و گوشتی داخل، مسیر صادرات را هم در پیش گرفت.

سیدعزیز موسوی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: جهاددانشگاهی واحد گلستان به دنبال آن است كه ظرفیت های پژوهشی پژوهشگاه های جهاددانشگاهی را به منظور بر طرف كردن نیازهای داخلی وارد استان كند.
وی ادامه داد: در این راستا به منظور كمك در جهت رفع مشكل شیر و صنایع لبنی در استان، طی یك تفاهم نامه ظرفیت خدمات تخصصی پژوهشگاه ابن سینا را به منظور تولید جنین خارج از رحم از گاوهای ممتاز به كار خواهیم گرفت تا از این طریق با تولید و تكثیر گاوهای شیری، گوشتی و دو منظوره از نژادهای برتر دنیا، هم از خروج ارز جلوگیری و هم بستری برای صادرات فراهم گردد.

موسوی هدف از این اقدام را اتكا به دانش فنی متخصصان داخلی در حل گره های ظریف مربوط به اقتصاد و معیشت مردم عنوان نمود.

مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی گلستان تصریح كرد: به عقیده ما خیلی از مشكلات حوزه گوسفندداری، با آموزش، مشاوره و بازدیدهای میدانی مستمر و عرضه راهكارهای تغذیه صحیح از راه تغییر در نحوه مدیریت گله قابل حل است. دامداران استان باید به این لزوم پی ببرند كه روشهای سنتی در پرورش دام، دیگر جوابگوی دنیای امروز نیست.