توسط محققان بیوتکنولوژی صورت گرفت؛ سالم سازی ارقام مختلف محصولات باغی، استفاده از تکنیک ردیابی ویروس

ربات کشاورز: پژوهشگران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در امتداد برنامه سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور، موفق به سالم سازی ارقام مختلف سیب، گلابی، زردآلو، زیتون و بادام شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی، مریم جعفرخانی کرمانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و از مجریان این پروژه از اعلام آمادگی پژوهشگاه بیوتکنولوژی برای واگذاری فناوری سالم سازی ارقام سیب، گلابی، زردآلو، زیتون و بادام به بخش خصوصی درباب اهمیت سالم سازی ارقام باغی مهم کشور آگاهی داد. وی اظهار داشت: سطح زیرکشت محصولات باغی در کشور بیشتر از ۶ میلیون هکتار و میزان تولید این محصولات بالغ بر ۱۶ میلیون تن است که کمتر از نصف متوسط عملکرد تولید محصولات باغی در کشورهای پیشرفته است. از عمده دلیلهای کاهش عملکرد باغات کشور آلودگی گسترده پایه ها و ارقام تجاری درختان میوه موجود در ایران به بیماری های باکتریایی و ویروسی است که می توان با بهره گیری از تکنیک های ردیابی ویروس ها و سالم سازی گیاهان باغی با روش های کشت بافت، متوسط عملکرد در سطح زیرکشت محصولات باغی را حداقل به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد. جعفرخانی کرمانی اشاره کرد: با عنایت به اهمیت بالای موضوع، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در چارچوب تفاهم نامه ای چهارجانبه با موسسه تحقیقات علوم باغبانی، موسسه ثبت، کنترل و گواهی بذر و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به اجرای برنامه سالم سازی و تکثیر ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور کرده است. وی اشاره کرد: در این برنامه به منظور سالم سازی ارقام سیب از روش­­­ های گرمادرمانی و کشت مریستم برای حذف عوامل ویروسی در ارقام جدید زودرس، ارقام بومی با عملکرد بالا و پایه های رویشی تجاری استفاده شده که ارقام مورد مطالعه شامل سیب گل بهار، شربتی، شیخ احمد، شبستری و supporter ۴- P۲۲ است. علاوه بر این پروژه که در چارچوب تفاهم نامه چهارجانبه در حال پیگیری است و تا بهار آینده تمام می شود، پژوهشگران پژوهشگاه موفق به سالم سازی و تکثیر پایه های سالم ارقام سیب برابرن، گلدن دلیشز، گالا، M۹، M۷، MM۱۱۱، MM۱۰۶ شده اند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اشاره کرد: در پروژه ردیابی ویروس ها و سالم سازی پایه و ارقام زردآلو هم روی ارقام شمس، نصیری، شکر پاره، اردوباد، شاهرودی و پایه میروبلان کار می نماییم. مجری این پروژه اشاره کرد: یکی دیگر از گونه های مهم باغی که در امتداد تفاهم نامه چهارجانبه در زمینه سالم سازی آنها کار می نماییم گیاه گلابی است که خارج از تفاهم نامه موفق به سالم سازی ۵ رقم درگزی، کوشیا، اسپادونا، ملینا و ابته فتل شده ایم و آمادگی واگذاری تکثیر ارقام و پایه های سالم سازی شده به شرکت های خصوصی توانمند در این زمینه را داریم. جعفرخانی کرمانی اشاره کرد: در امتداد تفاهم نامه چهارجانبه در زمینه سالم سازی ارقام زیتون رویارقام دیره، مشکات، امین، کنسروالیا، تخم کبکی و آربکین و در زمینه سالم سازی ارقام بادام هم روی ۶ رقم شاهرود ۲۱، نان پاریل، اسکندر، شکوفه، آذر و سهند کار می می شود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درباره مراحل اجرای برنامه سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان باغی اظهار داشت: این برنامه با ردیابی ویروس ها به روش الیزا و RT-PCR آغاز و با شیمی درمانی و گرمادرمانی گیاه و تکثیر آن بوسیله کشت بافت ادامه می یابد و در نهایت با انتقال پایه ها به گلخانه و تکثیر هسته های سالم اولیه باغات مادری درجه یک ایجاد می شوند. وی اشاره کرد با پیاده سازی کامل برنامه سالم سازی و تکثیر ارقام و پایه های درختان باغی و جایگزینی ۱۰ درصد باغ های فرسوده کشور با نهال های کشت بافتی پرمحصول، ضمن افزایش بیشتر از میلیون تنی عملکرد باغات کشور و افزایش بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومانی درآمد باغداران، زمینه اشتغال صدها نیروی جوان تحصیل کرده در شرکت های جدید کشت بافت هم فراهم می شود.

منبع: