تصویربرداری از تغییرات نانوذرات با قدرت تفکیک فمتوثانیه

به گزارش ربات کشاورز یک تیم تحقیقاتی روشی برای تصویربرداری از تغییر نانوذرات در اثر تابش لیزر عرضه کردند که می تواند در مقیاس های کمتر از یک نانومتر این تغییرات را به تصویر بکشد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان موسسه ملی «اولسان» به رهبری «وون اوهان» موفق به عرضه روشی برای تصویربرداری از تغییرات مواد در مقیاس های کمتر از یک نانومتر شدند که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری بسیار سریع گرفته شده است.
با این روش می توان به صورت زنده از چگونگی تغییر نانوذرات میله ای شکل طلا تصویربرداری کرد، نانوذراتی که در معرض انرژی خارجی قرار گرفته اند.
نتایج این پروژه در نشریه Matter به چاپ رسیده است. این روش آنالیز ساختار مواد برای مشاهده تغییرات اتم منفرد تدارک دیده شده است. هرچند این نوع تغییرات در مواد معمولا فمتوثانیه بوده و نیازمند دقت و صحت بالایی در فرایند است چیزی که قبل از آن دسترسی به آن مقدور نبود.
در حال حاضر، میکروسکوپ های نوری بگونه ای توسعه یافته اند که می توانند با قدرت تفکیک فمتوثانیه تصویربرداری کنند. اما این ادوات هنوز محدودیت هایی از نقطه نظر ابعاد دارند و نمی توانند مواد را در کمتر از یک نانومتر شناسایی کنند.
میکروسکوپ الکترونی به کاربر اجازه می دهد تا چنین موادی را مشاهده کرد در حالیکه قدرت تفکیک فمتوثانیه هم در تصویربرداری لحاظ شده است.