تصویربرداری از تغییرات نانوذرات با قدرت تفكیك فمتوثانیه

به گزارش ربات كشاورز یك تیم تحقیقاتی روشی برای تصویربرداری از تغییر نانوذرات در اثر تابش لیزر عرضه كردند كه می تواند در مقیاس های كمتر از یك نانومتر این تغییرات را به تصویر بكشد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان موسسه ملی «اولسان» به رهبری «وون اوهان» موفق به عرضه روشی برای تصویربرداری از تغییرات مواد در مقیاس های كمتر از یك نانومتر شدند كه با استفاده از میكروسكوپ الكترونی عبوری بسیار سریع گرفته شده است.
با این روش می توان به صورت زنده از چگونگی تغییر نانوذرات میله ای شكل طلا تصویربرداری كرد، نانوذراتی كه در معرض انرژی خارجی قرار گرفته اند.
نتایج این پروژه در نشریه Matter به چاپ رسیده است. این روش آنالیز ساختار مواد برای مشاهده تغییرات اتم منفرد تدارك دیده شده است. هرچند این نوع تغییرات در مواد معمولا فمتوثانیه بوده و نیازمند دقت و صحت بالایی در فرایند است چیزی كه قبل از آن دسترسی به آن مقدور نبود.
در حال حاضر، میكروسكوپ های نوری بگونه ای توسعه یافته اند كه می توانند با قدرت تفكیك فمتوثانیه تصویربرداری كنند. اما این ادوات هنوز محدودیت هایی از نقطه نظر ابعاد دارند و نمی توانند مواد را در كمتر از یك نانومتر شناسایی كنند.
میكروسكوپ الكترونی به كاربر اجازه می دهد تا چنین موادی را مشاهده كرد در حالیكه قدرت تفكیك فمتوثانیه هم در تصویربرداری لحاظ شده است.