عضو هیئت مدیره انجمن علمی بیوتکنولوژی: حل چالش های زیست محیطی با بیوتکنولوژی، توسعه پایدار با زیست فناوری

به گزارش ربات کشاورز عضو هیئت مدیره انجمن علمی بیوتکنولوژی با تاکیدبر ضرورت بهره‎ برداری از زیست فناوری برای حفاظت از محیط زیست، اظهار داشت: بیوتکنولوژی صنعتی با رویکرد توسعه پایدار موجب حل چالش ‎های محیط زیستی می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، اسکندر امیدی نیا درباره بهره‎ برداری از زیست فناوری برای حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: در رویکرد اخیر سازمان ملل، به کارگیری زیست فناوری برای حل چالش موضوعات محیط زیستی و مدیریت آن بسیار کلیدی است؛ چونکه مبنای تصمیم گیری تعریف حرفه حفاظت است که شامل سه رکن می شود. وی بهره ‎مندی درست عادلانه، محترمانه و حکیمانه از محیط زیست در قالب توسعه پایدار، پایش پایدار در امتداد پیش ‎گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و نیز تنوع زیستی پایدار و وسعت بخشیدن به منابع طبیعی بعنوان یک منبع لایزال و استراتژیک برای آیندگان را بعنوان این ۳ رکن عنوان نمود که هر ۳ رکن به زیست‎فناوری نیازمند هستند. معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست در سطح ستاد، همه فعالیت ‎های زیست فناورانه مانند تکنولوژی زیست پالایی برای تصفیه تالاب، آب و خاک و بهبود کیفیت مزارع کشاورزی، بیواکونومی چرخشی پایدار، بیو انرژی (سوخت های زیستی و بیو گاز)، بیو پلاستیک‎ ها، بیو دترجنت‎ ها، تولید نسل جدید مواد شیمیایی دوستدار محیط زیست، تثبیت زیستی خاک و ریزگرد ها را مد نظر دارد ولی به کارگیری آن ‎ها حتما توسط صنایع دولتی و غیر دولتی محقق می‎شود. وی ادامه داد: صنعت بیوتکنولوژی می تواند در حل موضوعات کلیدی مانند ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت پسماند جوامع شهری و روستایی، همزیستی مسالمت ‎آمیز با طبیعت و استفاده پایدار از آن نقش کلیدی داشته باشد. پسماند، یک معدن شهری است که با کمک تکنیک ‎های زیستی می ‎توان به فلزات گران‎ بهای آن، کود بیولوژیک و انرژی تخمیری (بیوگاز) دست پیدا کرد. امیدی ‎نیا اظهار داشت: در جهان خصوصاً در اروپا دسترسی به خیلی از اهداف توسعه پایدار با توسعه زیست فناوری همراه شده است. زیست فناوری سفید یا همان بیوتکنولوژی صنعتی، می‎تواند با رویکرد توسعه پایدار موجب حل چالش ‎های محیط زیست شود. عضو هیئت مدیره انجمن علمی بیوتکنولوژی اشاره کرد: فقرزدایی، امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، دسترسی به آب سالم و بهداشت پایدار برای همه، انرژی پاک و پایدار، رشد اقتصاد پایدار، فراگیر و اشتغال شرافتمندانه برای همه، زیرساخت مقاومتی و صنعت پایدار، ترویج نوآوری، زیست‎ گاه انسانی پایدار، تغییرات اقلیم و مدیریت عوارض آن، حفاظت از اقیانوس ‎ها، دریاها و منابع آبی برای توسعه پایدار، مشارکت جوامع محلی و احیای همکاری‎ های جهانی، ۱۰ هدف از کل ۱۷ هدف توسعه پایدار هستند که با توسعه بیوتکنولوژی ارتباط مستقیم دارند. وی با اشاره به اینکه اروپا می‎تواند مدلی برای کار زیست فناوری در ایران باشد، درباره پتانسیل ‎های بیوتکنولوژی برای خلق ثروت و حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: صنعت بیوانرژی اروپا در سال ۲۰۱۶ توانست ۵.۲ میلیارد لیتر اتانول تولید نماید که ۷۸ درصد آن بعنوان سوخت زیستی مصرف شد. این مقدار معادل حذف عوارض سوخت فسیلی ۵ میلیون خودرو بود. این صنعت در سال ۲۰۱۶ بالای ۵۰۰ هزار شغل مستقیم در اروپا ایجاد کرد. بگفته امیدی نیا، شغل حاصل از صنعت بیوتکنولوژی یک اشتغال زاینده است. یعنی به ازای یک شغل در این صنعت ۴ شغل در زنجیره ارزشی آن ایجاد می‎شود. این صنعت در سال ۲۰۱۸ در اروپا بیشتر از ۳۱ میلیارد یورو ارزش اقتصادی تولید کرد.

منبع: