برخلاف سلولهای خورشیدی؛ دستگاهی كه از تاریكی برق تولید می كند!

ربات كشاورز: پژوهشگران دستگاهی ابداع نموده اند كه برخلاف سلول های خورشیدی در آسمان شب برق تولید می كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، دیسك های خاصی ابداع شده اند كه می توانند با مهار اشعه های گرما در اتمسفر در شب برق تولید كنند. هرچند پنل های خورشیدی برای تولید برق در روز كارآمد هستند اما هیچ روشی برای تولید برق در شب وجود ندارد. حالا دستگاه جدید با ارائه روشی نوین به نام خنك كننده تابشی محدودیت های انرژی خورشیدی برای تولید برق را حذف می كند. پروسه خنك كننده تابشی زمانی اتفاق می افتد كه اشعه های گرمایشی به سطحی كه رو به آسمان است، برخورد كنند و بدین سان سطح مذكور از هوای محیط خنك تر می شود. همین شیوه تاثیرگذاری به یخ زدن چمن ها در شب منجر می شود. «آواش رامان» محقق ارشد این پژوهش در دانشگاه كالیفرنیا می گوید: این دستگاه می تواند در شب كار كند. معتقدیم این روش برای تولید برق در اماكن دور افتاده و هر منطقه نیازمند برق در شب هنگام مناسب می باشد. برای این منظور رامان و همكارانش یك ژنراتور ترموالكتریك را روی سقف دانشگاه استنفورد آزمایش كردند. دستگاه مذكور نیز كه شامل یك دیسك آلومینیومی ۲۰ سانتیمتری با رنگ مشكی بود، به ژنراتور متصل شد. در این پروسه گرما از زمین به سمت هوا حركت كرد و از هوا هم به ژنراتورهای ترموالكتریسیته و سپس به دیسك ها منتقل شد. در آزمایشات انجام شده با استفاده از این سیستم، پژوهشگران موفق به تولید ۲۵ میلی وات برق به ازای هر متر مربع از صفحه آلومینیومی شدند و با آن یك لامپ LED كوچك را روشن كردند. طی روز این دستگاه معكوس عمل می كند و از حركت گرما از خورشید به سمت دیسك برق تولید می كند. پژوهشگران معتقدند این طرح اولیه در شرایط ایده آل ( آب وهوای خشك) می تواند ۰.۵ وات برق به ازای هر متر مربع از دیسك برق تولید نماید. حتی شاید دیسك های بزرگتر بتوانند روشنایی مورد نیاز یك خانه را بطور مداوم تامین كنند.

منبع: