تلاش مركز ملی ذخایر ژنتیكی برای افزایش سازگاری فرآورده های لبنی سنتی با ذائقه مردم

به گزارش ربات كشاورز تعدادی از پژوهشگران مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران با بررسی سویه های میكروارگانیسم های فرآورده های لبنی سنتی درصدد هستند تا بهترین سویه ها را جداسازی و در صنایع غذایی برای تولید محصولات غذایی كه با ذائقه مردم سازگاری بیشتری دارند مورد استفاده قرار دهند.
شقایق نصر عضو هیات علمی مركز ملی ذخایر زیستی و ژنتیكی ایران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به پروژه های اجرا شده از جانب این مركز در حوزه صنایع غذایی، اظهار نمود: یكی از پروژه های ما در این مركز این بوده كه نمونه هایی از فرآورده های لبنی سنتی كه در شهرهای مختلف تولید می شوند جمع آوری و میكروارگانیزم های آنرا جدا سازی كردیم و بر روی آنها تست هایی انجاد دادیم تا اثرات سلامت بخشی هر یك از آنها را شناسایی نماییم.
به قول این محقق، تركیب این میكروارگانیزم های شناسایی شده و فرمولاسیون آنها می تواند در تولید محصولات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد كه با ذائقه مردم كشور سازگاری بیشتری دارد.
نصر افزود: با مطالعاتی كه انجام دادیم هم اكنون ۸ سویه داریم كه پتانسیل پروبیوتیك بودن آنها به اثبات رسیده است و پتانسیل استفاده صنعتی دارند. این ۸ سویه از یك مجموعه حدود ۷۰۰ سویه غربالگری و جدا سازی شده اند.
عضو هیات علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران بخشی از فعالیت های مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران را جمع آوری و نگهداری نمونه های میكروبی دانست و اظهار داشت: بر این اساس تابحال ۴۴۳۶ میكروارگانیزم را كه بخشی از آنها دارای كاربرد در صنایع غذایی كاربرد دارند، جمع آوری شده است كه از آن جمله می توان به مخمر ساكارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) اشاره نمود كه بعنوان مخمر نانوایی مورد استفاده قرار گیرد و یا میكروب های پروبیوتیكی كه نقش مهمی در تولید مكمل های غذایی دارند و بعنوان غنی كننده ماده غذایی می توانند سبب ارتقا ارزش غذایی شوند.
وی همكاری با شركت های تولید كننده میكروارگانیزم های صنایع غذایی همكاری دارد، تصریح كرد: علاوه بر آن ما در زمینه كنترل كیفی محصولات غذایی به منظور شناسایی آلودگی ها در خط تولید، یافتن منشا آنها و عرضه راهكارهای مرتفع ساختن آن با شركت ها همكاری داریم. كنترل كیفی مواد غذایی از دیگر زمینه های همكاری ما است در این همكاری می توانیم كنترل نماییم تا میكروارگانیزم های مضر در داخل آن وجود نداشته باشد.
نصر با اشاره به همكاری این مركز با شركت های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع غذایی خاطرنشان كرد: با یكسری از شركت های دانش بنیان فعال در حوزه های صنایع غذایی كه خط تولید آنها بر مبنای یك میكروارگانیزم است مانند تولید مكمل های غذایی و یا شركت های تولید كننده خمیر مایه همكاری داشتیم. پایه تولید خمیرمایه مخمر ساكارومایسس سرویزیه است و ما در زمینه شناسنامه دار و یا برای معرفی كردن سویه های جدید كه به جای سویه های وارداتی مورد استفاده قرار می گیرند، همكاری داشتیم.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، پروبیوتیك ها دسته ای از مواد غذایی حاوی میكروارگانیسم های مفید هستند كه علاوه بر نقش تغذیه ای با مكانیسم های مختلفی، سبب جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها و یا درمان برحی از بیماری ها می شوند. به این دسته از مواد غذایی، غذاهای عملگرا یا فراسودمند هم اطلاق می شود و امروزه ایده تولید این غذاها، ایده های برتر در صنایع غذایی دنیا به حساب می آید.
بر مبنای بررسی های انجام شده یك باكتری به جهت اینكه بتواند كاندید استفاده بعنوان یك باكتری پروبیوتیك باشد باید دارای خصوصیاتی مانند غیر بیماری زا بودن و عدم ایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی در بدن، مقاوم در مقابل اسید معده و آنزیم های گوارشی و توانایی چسبیدن به دیواره روده باشند.
بر این اساس در مركز ملی ذخایر ژنتیكی در راستایی شناسایی و ارزیابی سویه های پروبیوتیكی خدماتی چون بررسی توان پروبیوتیكی انجام می شود كه این بررسی ها شامل سنجش مقاومت به اسید معده، شیره دستگاه گوارش و نمك های صفراوی و میزان اتصال به سلول های اپیتلیال دستگاه گوارش می شود.
خالص سازی سویه های میكروبی، شناسایی فنوتیپی میكروارگانیسم های پروبیوتیك و شناسایی مولكول از راه كلونینگ از دیگر خدمات این مركز در حوزه میكروارگانیزم های صنایع غذایی به حساب می آید.