تلاش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی برای افزایش سازگاری فرآورده های لبنی سنتی با ذائقه مردم

به گزارش ربات کشاورز تعدادی از پژوهشگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بررسی سویه های میکروارگانیسم های فرآورده های لبنی سنتی درصدد هستند تا بهترین سویه ها را جداسازی و در صنایع غذایی برای تولید محصولات غذایی که با ذائقه مردم سازگاری بیشتری دارند مورد استفاده قرار دهند.
شقایق نصر عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به پروژه های اجرا شده از جانب این مرکز در حوزه صنایع غذایی، اظهار نمود: یکی از پروژه های ما در این مرکز این بوده که نمونه هایی از فرآورده های لبنی سنتی که در شهرهای مختلف تولید می شوند جمع آوری و میکروارگانیزم های آنرا جدا سازی کردیم و بر روی آنها تست هایی انجاد دادیم تا اثرات سلامت بخشی هر یک از آنها را شناسایی نماییم.
به قول این محقق، ترکیب این میکروارگانیزم های شناسایی شده و فرمولاسیون آنها می تواند در تولید محصولات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد که با ذائقه مردم کشور سازگاری بیشتری دارد.
نصر افزود: با مطالعاتی که انجام دادیم هم اکنون ۸ سویه داریم که پتانسیل پروبیوتیک بودن آنها به اثبات رسیده است و پتانسیل استفاده صنعتی دارند. این ۸ سویه از یک مجموعه حدود ۷۰۰ سویه غربالگری و جدا سازی شده اند.
عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بخشی از فعالیت های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را جمع آوری و نگهداری نمونه های میکروبی دانست و اظهار داشت: بر این اساس تابحال ۴۴۳۶ میکروارگانیزم را که بخشی از آنها دارای کاربرد در صنایع غذایی کاربرد دارند، جمع آوری شده است که از آن جمله می توان به مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) اشاره نمود که بعنوان مخمر نانوایی مورد استفاده قرار گیرد و یا میکروب های پروبیوتیکی که نقش مهمی در تولید مکمل های غذایی دارند و بعنوان غنی کننده ماده غذایی می توانند سبب ارتقا ارزش غذایی شوند.
وی همکاری با شرکت های تولید کننده میکروارگانیزم های صنایع غذایی همکاری دارد، تصریح کرد: علاوه بر آن ما در زمینه کنترل کیفی محصولات غذایی به منظور شناسایی آلودگی ها در خط تولید، یافتن منشا آنها و عرضه راهکارهای مرتفع ساختن آن با شرکت ها همکاری داریم. کنترل کیفی مواد غذایی از دیگر زمینه های همکاری ما است در این همکاری می توانیم کنترل نماییم تا میکروارگانیزم های مضر در داخل آن وجود نداشته باشد.
نصر با اشاره به همکاری این مرکز با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع غذایی خاطرنشان کرد: با یکسری از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های صنایع غذایی که خط تولید آنها بر مبنای یک میکروارگانیزم است مانند تولید مکمل های غذایی و یا شرکت های تولید کننده خمیر مایه همکاری داشتیم. پایه تولید خمیرمایه مخمر ساکارومایسس سرویزیه است و ما در زمینه شناسنامه دار و یا برای معرفی کردن سویه های جدید که به جای سویه های وارداتی مورد استفاده قرار می گیرند، همکاری داشتیم.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پروبیوتیک ها دسته ای از مواد غذایی حاوی میکروارگانیسم های مفید هستند که علاوه بر نقش تغذیه ای با مکانیسم های مختلفی، سبب جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها و یا درمان برحی از بیماری ها می شوند. به این دسته از مواد غذایی، غذاهای عملگرا یا فراسودمند هم اطلاق می شود و امروزه ایده تولید این غذاها، ایده های برتر در صنایع غذایی دنیا به حساب می آید.
بر مبنای بررسی های انجام شده یک باکتری به جهت اینکه بتواند کاندید استفاده بعنوان یک باکتری پروبیوتیک باشد باید دارای خصوصیاتی مانند غیر بیماری زا بودن و عدم ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن، مقاوم در مقابل اسید معده و آنزیم های گوارشی و توانایی چسبیدن به دیواره روده باشند.
بر این اساس در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی در راستایی شناسایی و ارزیابی سویه های پروبیوتیکی خدماتی چون بررسی توان پروبیوتیکی انجام می شود که این بررسی ها شامل سنجش مقاومت به اسید معده، شیره دستگاه گوارش و نمک های صفراوی و میزان اتصال به سلول های اپیتلیال دستگاه گوارش می شود.
خالص سازی سویه های میکروبی، شناسایی فنوتیپی میکروارگانیسم های پروبیوتیک و شناسایی مولکول از راه کلونینگ از دیگر خدمات این مرکز در حوزه میکروارگانیزم های صنایع غذایی به حساب می آید.