طیبی تاكید كرد توانمندی جهاددانشگاهی در انجام پروژه های گوناگون در بخش ساخت قطعات صنعت نفت

ربات كشاورز: حمیدرضا طیبی در مسافرت یك روزه به اهواز، با احمد محمدی، مدیرعامل شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب دیدار نمود و با تشریح توانمندی های جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، بر آمادگی این نهاد جهت انجام پروژه های جدید، تاكید نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، رئیس جهاددانشگاهی در مسافرت یك روزه به اهواز با احمد محمدی مدیرعامل شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب دیدار نمود و با تاكید بر توانمندی های جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، از آمادگی این مجموعه جهت پذیرش و انجام پروژه های جدید اصرار كرد.
در این دیدار گزارشی از پروژه های قطعه سازی در دست اجرا در مجموعه جهاد دانشگاهی، خصوصاً تولید انبوه مته های حفاری در جهاددانشگاهی خوزستان، ارائه شد.
محمدی نیز با تاكید بر عزم وزارت نفت در بومی سازی كالاهای اساسی صنعت نفت، از آمادگی این مجموعه برای توسعه همكاریهای مشترك با جهاد دانشگاهی اصرار كرد.
حمیدرضا طیبی همین طور در دیدار با سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شركت ملی حفاری ایران نیز به توانمندی های جهاددانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت و حفاری اشاره و بر توسعه همكاریهای مشترك تاكیدكرد.
در این دیدار گزارشی از پروژه های در دست اجرا در جهاد دانشگاهی، ارائه شد.
موسوی نیز در این دیدار از آمادگی شركت ملی حفاری ایران برای واگذاری پروژه های كاری مشترك به جهاد دانشگاهی آگاهی داد.

منبع: