طیبی تاکید کرد توانمندی جهاددانشگاهی در انجام پروژه های گوناگون در بخش ساخت قطعات صنعت نفت

ربات کشاورز: حمیدرضا طیبی در مسافرت یک روزه به اهواز، با احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دیدار نمود و با تشریح توانمندی های جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، بر آمادگی این نهاد جهت انجام پروژه های جدید، تاکید نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، رئیس جهاددانشگاهی در مسافرت یک روزه به اهواز با احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دیدار نمود و با تاکید بر توانمندی های جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، از آمادگی این مجموعه جهت پذیرش و انجام پروژه های جدید اصرار کرد.
در این دیدار گزارشی از پروژه های قطعه سازی در دست اجرا در مجموعه جهاد دانشگاهی، خصوصاً تولید انبوه مته های حفاری در جهاددانشگاهی خوزستان، ارائه شد.
محمدی نیز با تاکید بر عزم وزارت نفت در بومی سازی کالاهای اساسی صنعت نفت، از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاریهای مشترک با جهاد دانشگاهی اصرار کرد.
حمیدرضا طیبی همین طور در دیدار با سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز به توانمندی های جهاددانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت و حفاری اشاره و بر توسعه همکاریهای مشترک تاکیدکرد.
در این دیدار گزارشی از پروژه های در دست اجرا در جهاد دانشگاهی، ارائه شد.
موسوی نیز در این دیدار از آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای واگذاری پروژه های کاری مشترک به جهاد دانشگاهی آگاهی داد.

منبع: