برآورد انعقاد قرارداد ۲۰۰میلیارد تومانی در حوزه پهپادها

به گزارش ربات كشاورز دبیراجرایی برگزاری رویداد ارائه دستاوردهای حوزه پهپاد اظهار داشت: پیش بینی می شود در انتهای این رویداد قراردادهایی تا دویست میلیارد تومان منعقد شود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، حامد سعیدی دبیركارگروه پهپادهای غیرنظامی كشور و دبیر برگزاری رویداد ارائه فناوریهای كشور در حوزه فناوری های در رابطه با پهپادها امروز در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه بیشتر از پنجاه شركت و موسسه ارزیابی شده فناور حضور داشتند.
وی با اشاره به اینكه بعضی از این فناوران در عرصه تولید، طراحی و ارائه خدمات فعالیت می نمایند، بیان كرد: محصولات جدیدی در این نمایشگاه ارائه شدند كه پنج محصول به مرحله رونمایی رسیدند.
به گفته سعیدی، پهپادهای دوزیست، سه زیست، پرنده های تركیبی هواپیما و مولتی روتور، پرنده های هیبریدی و… هستند.
سعیدی با اشاره به براورد نمایشگاه از فروش و قراردادها اظهار داشت: پیش بینی كرده ایم كه حدود صدمیلیاردتومانی برای پهپادهای كشاورزی و سنجشی داریم. پنجاه میلیارد تومان در حوزه خدمات بازاری، سمپاشی و نقشه برداری و حدودپنجاه میلیارد در زمینه خدمات مربوط به مجموعه های زنجیره تامین قرارداد منعقد می شود.
وی افزود: در مجموع حدود دویست میلیارد فعالیت احصا شده است.
دبیركارگروه پهپادهای غیرنظامی كشور با تاكید بر لزوم سرعت توسعه پهپادها اظهار داشت: هم اكنون علاوه بر نیاز، تولیدكننده و سرمایه گذار هم وجود دارد بدین جهت بجای فرآیند پنج ساله درصدد هستیم با چنین رویدادهایی زمان كوتاه تری به مرحله تجاری سازی برسند.

منبع: