برگزاری دو كارگاه از طرف پژوهشگاه ابن سینا

ربات كشاورز: كنفرانس یك روزه ˮدرمان های ایمونولوژیك در پره اكلمسیˮ چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 و كارگاه یك روزهˮروش های آماده سازی اسپرم و آنالیز اسپرم در تكنیك های كمك باروریˮ، پنجشنبه 18 مهرماه 1398 انجام می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، كنفرانس “درمان های ایمونولوژیك در پره اكلمسی” به صورت بلاعوض توسط دكتر مریم توكلی( دكتری تخصصی ایمونولوژی)، برای گروه های هدف زنان و زایمان، بهداشت باروری، بیولوژی تولید مثل، مامایی، مشاوره در مامایی، پزشك عمومی، ایمنی شناسی و كاردانی مامایی و كارگاه “روش های آماده سازی اسپرم “، توسط دكتر مهناز حیدری(دكترای تخصصی بیولوژی تولید مثل)، برای گروه های هدف فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های علوم پایه و علوم پزشكی و پیراپزشكی خصوصاً رشته های بیولوژی تكوین، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی بالینی، اورولوژی و آندرولوژی، زنان و زایمان، دامپزشكی و زیست شناسی برگزار می گردد.
محور های مورد بحث این كارگاه شامل آشنایی با پارامتر های اسپرم برمبنای معیار های سازمان بهداشت جهانی، اهمیت بالینی نتایج اسپرموگرام و نقش آن در انتخاب روش درمان مردان نابارور، روش های آماده سازی درمان كمك باروری، روش های پیشرفته آماده سازی اسپرم، آنالیز مایع منی، ارزیابی حیات و مورفولوژی اسپرم و جداسازی اسپرم برمبنای تحرك و شیب غلظت است.
كنفرانس علمی “درمان های ایمونولوژیك در پره اكلمسی” چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳: ۳۰ و كارگاه “روش های آماده سازی اسپرم و آنالیز اسپرم در تكنیك های كمك باروری” پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ بامداد واقع در مركز درمان ناباروری ابن سینا به آدرس: خیابان شریعتی_نبش خیابان یخچال برگزار می گردد.
علاقمندان برای اطلاعات بیشتر درباب كارگاه می توانند با شماره ۲۳۵۱۹ داخلی ۶۰۷ تماس بگیرند.

منبع: