برگزاری دو کارگاه از طرف پژوهشگاه ابن سینا

ربات کشاورز: کنفرانس یک روزه ˮدرمان های ایمونولوژیک در پره اکلمسیˮ چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ و کارگاه یک روزهˮروش های آماده سازی اسپرم و آنالیز اسپرم در تکنیک های کمک باروریˮ، پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ انجام می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، کنفرانس “درمان های ایمونولوژیک در پره اکلمسی” به صورت بلاعوض توسط دکتر مریم توکلی( دکتری تخصصی ایمونولوژی)، برای گروه های هدف زنان و زایمان، بهداشت باروری، بیولوژی تولید مثل، مامایی، مشاوره در مامایی، پزشک عمومی، ایمنی شناسی و کاردانی مامایی و کارگاه “روش های آماده سازی اسپرم “، توسط دکتر مهناز حیدری(دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل)، برای گروه های هدف فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های علوم پایه و علوم پزشکی و پیراپزشکی خصوصاً رشته های بیولوژی تکوین، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی بالینی، اورولوژی و آندرولوژی، زنان و زایمان، دامپزشکی و زیست شناسی برگزار می گردد.
محور های مورد بحث این کارگاه شامل آشنایی با پارامتر های اسپرم برمبنای معیار های سازمان بهداشت جهانی، اهمیت بالینی نتایج اسپرموگرام و نقش آن در انتخاب روش درمان مردان نابارور، روش های آماده سازی درمان کمک باروری، روش های پیشرفته آماده سازی اسپرم، آنالیز مایع منی، ارزیابی حیات و مورفولوژی اسپرم و جداسازی اسپرم برمبنای تحرک و شیب غلظت است.
کنفرانس علمی “درمان های ایمونولوژیک در پره اکلمسی” چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳: ۳۰ و کارگاه “روش های آماده سازی اسپرم و آنالیز اسپرم در تکنیک های کمک باروری” پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ بامداد واقع در مرکز درمان ناباروری ابن سینا به آدرس: خیابان شریعتی_نبش خیابان یخچال برگزار می گردد.
علاقمندان برای اطلاعات بیشتر درباب کارگاه می توانند با شماره ۲۳۵۱۹ داخلی ۶۰۷ تماس بگیرند.

منبع: