ثبت قسمتی از توالی ژنوم سه باکتری بومی ایران در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا

ربات کشاورز: پژوهشگران گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران موفق به شناسایی و ثبت قسمتی از توالی ژنوم باکتری های azureus Vibrio، harveyi Vibrio و ruckeri Yersinia در پایگاه مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI) شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر احمد عرفان منش، مدیر گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی درباره ثبت قسمتی از توالی ژنوم سه باکتری بومی ایران اظهار داشت: دو باکتری azureus Vibrio و harveyi Vibrio با کد MN367963.1 و MN382341.1 به ترتیب مربوط به طرح جداسازی باکتری از ماهی باراموندی(سی باس) و باکتری ruckeri Yersinia با کد MN382357.1 مربوط به طرح مقایسه عملکرد واکسن یرسینیوزیس حاوی سلول کامل و وزیکول های ترشحی (آسلولار) در ماهی قزل آلای رنگین کمان هستند.
وی ادامه داد: این توالی ثبت شده علاوه بر تکمیل تحقیقات پیشین در تائید وجود این باکتری ها در کشور، به شناسایی و پروسه بهداشت و ایمنی در آبزیان کمک می نماید. این قبیل فعالیت ها، ادامه تحقیق در زمینه عوامل بیماری زا در آبزیان را برای محققین بعدی فراهم می آورد.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در شناسایی و ثبت قسمتی از توالی ژنوم، دکتر «احمد عرفان منش» و دکتر «بابک بیک زاده» هم چنین دکتر «طاهره مهاجرفر» و دکتر «دنیا نیک آئین» همکاری مشترک داشته اند.

منبع: