ثبت قسمتی از توالی ژنوم سه باكتری بومی ایران در پایگاه مركز اطلاعات بیوتكنولوژی آمریكا

ربات كشاورز: پژوهشگران گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیك دامی معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران موفق به شناسایی و ثبت قسمتی از توالی ژنوم باكتری های azureus Vibrio، harveyi Vibrio و ruckeri Yersinia در پایگاه مركز ملی اطلاعات بیوتكنولوژی (NCBI) شدند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر احمد عرفان منش، مدیر گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیك دامی درباره ثبت قسمتی از توالی ژنوم سه باكتری بومی ایران اظهار داشت: دو باكتری azureus Vibrio و harveyi Vibrio با كد MN367963.1 و MN382341.1 به ترتیب مربوط به طرح جداسازی باكتری از ماهی باراموندی(سی باس) و باكتری ruckeri Yersinia با كد MN382357.1 مربوط به طرح مقایسه عملكرد واكسن یرسینیوزیس حاوی سلول كامل و وزیكول های ترشحی (آسلولار) در ماهی قزل آلای رنگین كمان هستند.
وی ادامه داد: این توالی ثبت شده علاوه بر تكمیل تحقیقات پیشین در تائید وجود این باكتری ها در كشور، به شناسایی و پروسه بهداشت و ایمنی در آبزیان كمك می نماید. این قبیل فعالیت ها، ادامه تحقیق در زمینه عوامل بیماری زا در آبزیان را برای محققین بعدی فراهم می آورد.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در شناسایی و ثبت قسمتی از توالی ژنوم، دكتر «احمد عرفان منش» و دكتر «بابك بیك زاده» هم چنین دكتر «طاهره مهاجرفر» و دكتر «دنیا نیك آئین» همكاری مشترك داشته اند.

منبع: