توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی صورت گرفت دریافت مجوز برگزاری مسابقات جهانی 3MT

ربات كشاورز: با رایزنی های و مكاتبات صورت گرفته از طرف سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با دانشگاه كوئیزلند استرالیا، بعنوان برگزاركننده مسابقات جهانی Three Minute Thesis (3MT)، این سازمان مجوز برگزاری این مسابقات در سال ۲۰۲۰ را در كشور ایران كسب نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مسابقات دفاع سه دقیقه ای رساله دانشجویی ( 3MT) از سال ۲۰۰۸ در دانشگاه كوئیزلند استرالیا شروع شده است و این دانشگاه مرجع اصلی در اعطای مجوز به سایر دانشگاه ها و نهادهای دانشگاهی در برگزاری این مسابقات به حساب می آید.
این مسابقات در سال های گذشته در اقصی نقاط دنیا و توسط خیلی از دانشگاه های معتبر برگزار شده است و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی هم در جهت مأموریت ها و رسالت های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، برگزاری این مسابقات را از سال ۱۳۹۵ در دستور كار قرار داد.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، چهارمین دوره این مسابقات امسال با مشاركت ۲۰ واحد جهاددانشگاهی در سراسر كشور برگزار می گردد.

منبع: