توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی صورت گرفت دریافت مجوز برگزاری مسابقات جهانی ۳MT

ربات کشاورز: با رایزنی های و مکاتبات صورت گرفته از طرف سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با دانشگاه کوئیزلند استرالیا، بعنوان برگزارکننده مسابقات جهانی Three Minute Thesis (3MT)، این سازمان مجوز برگزاری این مسابقات در سال ۲۰۲۰ را در کشور ایران کسب نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مسابقات دفاع سه دقیقه ای رساله دانشجویی ( ۳MT) از سال ۲۰۰۸ در دانشگاه کوئیزلند استرالیا شروع شده است و این دانشگاه مرجع اصلی در اعطای مجوز به سایر دانشگاه ها و نهادهای دانشگاهی در برگزاری این مسابقات به حساب می آید.
این مسابقات در سال های گذشته در اقصی نقاط دنیا و توسط خیلی از دانشگاه های معتبر برگزار شده است و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی هم در جهت مأموریت ها و رسالت های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، برگزاری این مسابقات را از سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار داد.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، چهارمین دوره این مسابقات امسال با مشارکت ۲۰ واحد جهاددانشگاهی در سراسر کشور برگزار می گردد.

منبع: