برای کمک به بازار دانش بنیان؛ گردهمایی صنایع و شرکت های دانش بنیان حوزه فولاد برگزار می گردد

ربات کشاورز: گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط، در امتداد رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص پشتیبانی از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد کشور، در مهر ماه سال جاری برگزار می گردد.

هدف از این گردهمایی که از ۷ تا ۹ مهر ۹۸ برگزار می شود، کمک به توسعه بازار شرکت های دانش بنیان، پشتیبانی از تولید داخل و توسعه همکاریهای فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحب نام صنایع آهن و فولاد کشور و شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران این حوزه است.

همچون بخش های این گردهمایی سه روزه، می توان به برگزاری نشست های معرفی نیازهای فناورانه تولیدکنندگان صنعت آهن و فولاد، نشست های معرفی توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، نشست های B۲، نشست های انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان و نوآور صنعت آهن و فولاد، نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فولاد اشاره نمود.

علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی بعنوان برگزارکننده این گردهمایی و اصلی ترین نهاد تامین مالی شرکت های دانش بنیان، خدمات و ابزارهای مالی متنوع خودرا معرفی خواهدنمود و قراردادهای همکاری فناورانه ای را که طی این گردهمایی میان شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان منعقد شود، تامین مالی خواهدنمود.

منبع: