برای كمك به بازار دانش بنیان؛ گردهمایی صنایع و شركت های دانش بنیان حوزه فولاد برگزار می گردد

ربات كشاورز: گردهمایی فناورانه صنایع، شركت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شركت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، گردهمایی فناورانه صنایع، شركت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شركت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط، در امتداد رویكرد صندوق نوآوری و شكوفایی در خصوص پشتیبانی از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد كشور، در مهر ماه سال جاری برگزار می گردد.

هدف از این گردهمایی كه از ۷ تا ۹ مهر ۹۸ برگزار می شود، كمك به توسعه بازار شركت های دانش بنیان، پشتیبانی از تولید داخل و توسعه همكاریهای فناورانه میان تولیدكنندگان بزرگ و صاحب نام صنایع آهن و فولاد كشور و شركت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران این حوزه است.

همچون بخش های این گردهمایی سه روزه، می توان به برگزاری نشست های معرفی نیازهای فناورانه تولیدكنندگان صنعت آهن و فولاد، نشست های معرفی توانمندی های فناورانه شركت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، نشست های B۲، نشست های انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندی های فناورانه شركت های دانش بنیان و نوآور صنعت آهن و فولاد، نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فولاد اشاره نمود.

علاوه بر این صندوق نوآوری و شكوفایی بعنوان برگزاركننده این گردهمایی و اصلی ترین نهاد تامین مالی شركت های دانش بنیان، خدمات و ابزارهای مالی متنوع خودرا معرفی خواهدنمود و قراردادهای همكاری فناورانه ای را كه طی این گردهمایی میان شركت های دانش بنیان و تولیدكنندگان منعقد شود، تامین مالی خواهدنمود.

منبع: