رییس جهاد دانشگاهی در سمپوزیوم گردشگری پایدار مطرح کرد تبلیغ منصفانه ای از ایران منتشر نشده، ضروت توجه به بعد فرهنگی در توسعه گردشگری

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: ایران کشوری با فرهنگ غنی و جاذبه های کم نظیر است؛ اما درباره آن تبلیغات منصفانه ای نشده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی امروز در سمپوزیوم «گردشگری پایدار با محور طبیعت گردی» که از جانب سفارت اتریش در تهران با مشارکت دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گردشگری پایدار را دارای چهار بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دانست و خاطرنشان کرد: بعد فرهنگی گردشگری به علت فراهم آوردن شرایط مناسب برای نزدیکی اقوام با یکدیگر و آشناشدن آنها با دیگر کشورها بسیار مهم می باشد. ایران، کشوری با فرهنگ غنی و جاذبه های کم نظیر فرهنگی، تاریخی و طبیعی است که تبلیغات منصفانه ای درباره آن نشده است. توریستهایی که از ایران بازدید کرده اند و با تصویر واقعی توسعه و پیشرفت ایران روبه رو شده اند، خاطرات لذت بخشی از ایران دارند که عموما با شنیده های آنها متفاوت می باشد.
وی با بیان این که نزدیکی و تعامل فرهنگی ملت ها با گردشگری ایجاد می شود، اضافه کرد: گردشگری می تواند مانع وقوع خیلی از چالش ها، درگیری ها و حتی جنگ هایی باشد که منفعت طلبان به دنبال آن هستند، ازاین رو به بعد فرهنگی در توسعه گردشگری باید توجه ویژه ای شود.
طیبی با اشاره به مبحث این سمپوزیوم، «گردشگری پایدار با محوریت طبیعت گردی» و شعار سازمان جهانی جهانگردی با محور اشتغال، اظهار نمود: انتخاب رویکرد «آینده بهتر برای جوامع محلی» بسیار قابل تحسین است؛ چون که توزیع عادلانه ثروت گردشگری اهمیت زیادی دارد و هدایت اقتصاد گردشگری به روستاها که بیشتر در مسیرهای کوهستانی هستند، از مزایای بی نظیر گردشگری بشمار می رود.
وی سپس به معرفی فعالیت های جهاد دانشگاهی پرداخت و اظهار داشت: این مجموعه بعنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی فعال در انجام تحقیقات کاربردی و تولید نوآوری در ایران همواره به مباحث گردشگری و محیط زیستی توجه ویژه داشته است، ایجاد اولین پژوهشکده گردشگری در ایران با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه رفع موانع و توسعه صنعت توریسم در مشهد و پژوهشکده محیط زیست در استان گیلان گواه بر این ادعا است.
طیبی افزود: جهاد دانشگاهی اولین دانشکده علوم گردشگری ایران در دانشگاه علم و فرهنگ را راه اندازی نمود و برای اطلاع از میراث فرهنگی و تمدنی ایران هم مرکز علمی ـ فرهنگی گردشگری دانشجویان ایران در جهاد دانشگاهی بوجود آمده است که این مورد تاثیر بسیار خوبی در ارتقای هویت ملی دانشجویان داشته است.
رئیس جهاد دانشگاهی بیان کرد: امیدواریم با تبادل تجربیات علمی و اجرایی حوزه گردشگری بین کشور ایران و اتریش، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم و این سمپوزیوم بتواند به اهداف از پیش تعیین شده برسد.