رییس جهاد دانشگاهی در سمپوزیوم گردشگری پایدار مطرح كرد تبلیغ منصفانه ای از ایران منتشر نشده، ضروت توجه به بعد فرهنگی در توسعه گردشگری

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی تصریح كرد: ایران كشوری با فرهنگ غنی و جاذبه های كم نظیر است؛ اما درباره آن تبلیغات منصفانه ای نشده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر حمیدرضا طیبی امروز در سمپوزیوم «گردشگری پایدار با محور طبیعت گردی» كه از جانب سفارت اتریش در تهران با مشاركت دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گردشگری پایدار را دارای چهار بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دانست و خاطرنشان كرد: بعد فرهنگی گردشگری به علت فراهم آوردن شرایط مناسب برای نزدیكی اقوام با یكدیگر و آشناشدن آنها با دیگر كشورها بسیار مهم می باشد. ایران، كشوری با فرهنگ غنی و جاذبه های كم نظیر فرهنگی، تاریخی و طبیعی است كه تبلیغات منصفانه ای درباره آن نشده است. توریستهایی كه از ایران بازدید كرده اند و با تصویر واقعی توسعه و پیشرفت ایران روبه رو شده اند، خاطرات لذت بخشی از ایران دارند كه عموما با شنیده های آنها متفاوت می باشد.
وی با بیان این كه نزدیكی و تعامل فرهنگی ملت ها با گردشگری ایجاد می شود، اضافه كرد: گردشگری می تواند مانع وقوع خیلی از چالش ها، درگیری ها و حتی جنگ هایی باشد كه منفعت طلبان به دنبال آن هستند، ازاین رو به بعد فرهنگی در توسعه گردشگری باید توجه ویژه ای شود.
طیبی با اشاره به مبحث این سمپوزیوم، «گردشگری پایدار با محوریت طبیعت گردی» و شعار سازمان جهانی جهانگردی با محور اشتغال، اظهار نمود: انتخاب رویكرد «آینده بهتر برای جوامع محلی» بسیار قابل تحسین است؛ چون كه توزیع عادلانه ثروت گردشگری اهمیت زیادی دارد و هدایت اقتصاد گردشگری به روستاها كه بیشتر در مسیرهای كوهستانی هستند، از مزایای بی نظیر گردشگری بشمار می رود.
وی سپس به معرفی فعالیت های جهاد دانشگاهی پرداخت و اظهار داشت: این مجموعه بعنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی فعال در انجام تحقیقات كاربردی و تولید نوآوری در ایران همواره به مباحث گردشگری و محیط زیستی توجه ویژه داشته است، ایجاد اولین پژوهشكده گردشگری در ایران با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه رفع موانع و توسعه صنعت توریسم در مشهد و پژوهشكده محیط زیست در استان گیلان گواه بر این ادعا است.
طیبی افزود: جهاد دانشگاهی اولین دانشكده علوم گردشگری ایران در دانشگاه علم و فرهنگ را راه اندازی نمود و برای اطلاع از میراث فرهنگی و تمدنی ایران هم مركز علمی ـ فرهنگی گردشگری دانشجویان ایران در جهاد دانشگاهی بوجود آمده است كه این مورد تاثیر بسیار خوبی در ارتقای هویت ملی دانشجویان داشته است.
رئیس جهاد دانشگاهی بیان كرد: امیدواریم با تبادل تجربیات علمی و اجرایی حوزه گردشگری بین كشور ایران و اتریش، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم و این سمپوزیوم بتواند به اهداف از پیش تعیین شده برسد.