ضوابط حضور سربازان فناور در راهپیمایی اربعین اعلام گردید

ربات كشاورز: ضوابط حضور سربازان فناور فعال در شركت های دانش بنیان در راهپیمایی اربعین تشریح شد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، سربازان فناور فعال در شركت های دانش بنیان (امریه در شركت دانش بنیان و پروزه جایگزین خدمت در شركت دانش بنیان) كه قصد خروج از كشور به منظور حضور در مراسم پیاده روی اربعین را دارند، جهت دریافت معرفی نامه به ستاد كل نیروهای مسلح صرفا تا تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ فرصت دارند، درخواست خودرا بوسیله سامانه پاسخگویی مكتوب مركز شركت ها و موسسات دانش بنیان، در قسمت تسهیلات نظام وظیفه ارسال نمایند.
این درخواست باید شامل زمان خروج از كشور و بازگشت به كشور و همین طور مشخصات دقیق هویتی باشد.

منبع: