ضوابط حضور سربازان فناور در راهپیمایی اربعین اعلام گردید

ربات کشاورز: ضوابط حضور سربازان فناور فعال در شرکت های دانش بنیان در راهپیمایی اربعین تشریح شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، سربازان فناور فعال در شرکت های دانش بنیان (امریه در شرکت دانش بنیان و پروزه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان) که قصد خروج از کشور به منظور حضور در مراسم پیاده روی اربعین را دارند، جهت دریافت معرفی نامه به ستاد کل نیروهای مسلح صرفا تا تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ فرصت دارند، درخواست خودرا بوسیله سامانه پاسخگویی مکتوب مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در قسمت تسهیلات نظام وظیفه ارسال نمایند.
این درخواست باید شامل زمان خروج از کشور و بازگشت به کشور و همین طور مشخصات دقیق هویتی باشد.

منبع: