آغاز پروسه عضوگیری شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

ربات كشاورز: همزمان با شروع سال تحصیلی، شُعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در سراسر كشور مبادرت به عضوگیری دانشجوها در این سازمان می كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، شُعب سازمان دانشجویان به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه‌ی مشاركت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور در حوزه های اندیشه ای، زیست­ محیطی، اجتماعی، كارآفرینی، سیاسی، كتاب و كتابخوانی، فرهنگ و هنر، گردشگری، علمی، صنفی، فوق برنامه و… در امتداد تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها و همین طور با هدف ایجاد زمینه برای كشف، شكوفایی و اعتلای استعدادهای دانشجویان و ارتقای همكاری و مشاركت آنان در زمینه های یاد شده در چارچوب گروه ­های متنوع دانشجویی، هرساله در سراسر كشور مبادرت به عضوگیری دانشجویان می كند.
عضویت در سازمان دانشجویان امكان همكاری بین دانشجویان دانشگاه های گوناگون در سطح استان و حتی كشور را به صورت مشترك فراهم نموده و آن­ها می توانند مجموعه فعالیت­ های فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی را خارج از فضای دانشگاه و بر طبق نیازها و امكانات برنامه ریزی و اجرا كنند. دانشجویان در صورت عضویت ضمن استفاده از برنامه ها و مجموعه فعالیت های مذكور می توانند نسبت به راه اندازی كانون ها و گروه های دانشجویی با یكدیگر ذیل شُعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دراستان ها اقدام نمایند.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، همین طور دانشجویان با مراجعه به «شبكه‌ی دانشجویان سَدا» به آدرس www.studentcity.irو یا دفاتر شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خود مبادرت به ثبت نام و عضویت می كنند.

منبع: