آغاز پروسه عضوگیری شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

ربات کشاورز: همزمان با شروع سال تحصیلی، شُعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در سراسر کشور مبادرت به عضوگیری دانشجوها در این سازمان می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، شُعب سازمان دانشجویان به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه‌ی مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه های اندیشه ای، زیست­ محیطی، اجتماعی، کارآفرینی، سیاسی، کتاب و کتابخوانی، فرهنگ و هنر، گردشگری، علمی، صنفی، فوق برنامه و… در امتداد تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها و همین طور با هدف ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتلای استعدادهای دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان در زمینه های یاد شده در چارچوب گروه ­های متنوع دانشجویی، هرساله در سراسر کشور مبادرت به عضوگیری دانشجویان می کند.
عضویت در سازمان دانشجویان امکان همکاری بین دانشجویان دانشگاه های گوناگون در سطح استان و حتی کشور را به صورت مشترک فراهم نموده و آن­ها می توانند مجموعه فعالیت­ های فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی را خارج از فضای دانشگاه و بر طبق نیازها و امکانات برنامه ریزی و اجرا کنند. دانشجویان در صورت عضویت ضمن استفاده از برنامه ها و مجموعه فعالیت های مذکور می توانند نسبت به راه اندازی کانون ها و گروه های دانشجویی با یکدیگر ذیل شُعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دراستان ها اقدام نمایند.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، همین طور دانشجویان با مراجعه به «شبکه‌ی دانشجویان سَدا» به آدرس www.studentcity.irو یا دفاتر شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خود مبادرت به ثبت نام و عضویت می کنند.

منبع: