قابلیت ۵۰۰بار شارژ؛ تولید نخستین باتری با قدرت جذب دی اکسیدکربن توسط پژوهشگران ایرانی

به گزارش ربات کشاورز دانشمندان ایرانی در کوشش برای تولید باتری هایی با سازگاری بیشتر با محیط زیست، از تولید باتری مبتنی بر جذب دی اکسیدکربن اطلاع داده اند که تا ۵۰۰ بار قابل شارژ مجدد است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، این باتری در مقایسه با باتری های لیتیومی عادی در ابعاد و حجم مشابه می تواند تا هفت برابر بیشتر انرژی را در خود ذخیره کند و بنابراین در صورت افزایش قابلیت شارژ مجدد جایگزینی مناسب برای باتری های قدیمی لیتیومی است.
پژوهشگران ایرانی در دانشگاه ایلینویز شیکاگو (UIC) که این باتری را ابداع نموده اند می گویند با طراحی مجموعه ای از واکنش های الکتروشیمیایی در این باتری توانسته اند دی اکسیدکربن را به کربنات جامد مبدل کنند.
علیرضا احمدی پریداری طراح اصلی این باتری دی اکسیدکربن در این مورد گفته است: برای افزایش قابلیت شارژ مجدد باتری مورد اشاره پوسته های نانوی دی سولفید مولیبدن به کاتالیزور کاتد اضافه شده اند و نوع جدیدی از الکترولیت هیبریدی ساخته شده از یک مایع یونیزه شده و دی متیل سولفوکسید به کار گرفته شده اند.
به گفته امین صالحی خوجین، دیگر همکار این طرح، ترکیبات خاص به کار گرفته شده در این باتری، تولید نخستین باتری طبیعی از جنس کربن و لیتیوم را ممکن کرده است.
برای تجاری سازی این محصول هنوز راه درازی در پیش است.
از دیگر پژوهشگران ایرانی دست اندر کار این طرح می توان به لیلی مجیدی، محمد اسدی، امیر چرمانی، سینا رستگار، زهرا همت، بهارک سیاح پور، بدری نریانان و پدرام عباسی اشاره نمود.