قابلیت ۵۰۰بار شارژ؛ تولید نخستین باتری با قدرت جذب دی اكسیدكربن توسط پژوهشگران ایرانی

به گزارش ربات كشاورز دانشمندان ایرانی در كوشش برای تولید باتری هایی با سازگاری بیشتر با محیط زیست، از تولید باتری مبتنی بر جذب دی اكسیدكربن اطلاع داده اند كه تا ۵۰۰ بار قابل شارژ مجدد است.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، این باتری در مقایسه با باتری های لیتیومی عادی در ابعاد و حجم مشابه می تواند تا هفت برابر بیشتر انرژی را در خود ذخیره كند و بنابراین در صورت افزایش قابلیت شارژ مجدد جایگزینی مناسب برای باتری های قدیمی لیتیومی است.
پژوهشگران ایرانی در دانشگاه ایلینویز شیكاگو (UIC) كه این باتری را ابداع نموده اند می گویند با طراحی مجموعه ای از واكنش های الكتروشیمیایی در این باتری توانسته اند دی اكسیدكربن را به كربنات جامد مبدل كنند.
علیرضا احمدی پریداری طراح اصلی این باتری دی اكسیدكربن در این مورد گفته است: برای افزایش قابلیت شارژ مجدد باتری مورد اشاره پوسته های نانوی دی سولفید مولیبدن به كاتالیزور كاتد اضافه شده اند و نوع جدیدی از الكترولیت هیبریدی ساخته شده از یك مایع یونیزه شده و دی متیل سولفوكسید به كار گرفته شده اند.
به گفته امین صالحی خوجین، دیگر همكار این طرح، تركیبات خاص به كار گرفته شده در این باتری، تولید نخستین باتری طبیعی از جنس كربن و لیتیوم را ممكن كرده است.
برای تجاری سازی این محصول هنوز راه درازی در پیش است.
از دیگر پژوهشگران ایرانی دست اندر كار این طرح می توان به لیلی مجیدی، محمد اسدی، امیر چرمانی، سینا رستگار، زهرا همت، بهارك سیاح پور، بدری نریانان و پدرام عباسی اشاره نمود.