انعقاد قرارداد۳۰۰میلیاردی با شركتهای دانش بنیان حوزه فولاد

ربات كشاورز: در حاشیه رویداد ارائه توانمندی های حوزه فولاد، ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد منعقد شد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، رویداد ارائه توانمندی های حوزه فولاد توسط شركتهای دانش بنیان در صندوق نوآوری و شكوفایی اجرا شد.
در این نمایشگاه شركتهای دانش بنیان توانمندی های خودرا در معرض نمایش گذاشتند.
صنایع مختلف فولاد از این نمایشگاه ها بازدید داشتند و نیازهای خودرا ارائه كردند.
در آخرین روز از این رویداد جمعا۳۰۰میلیارد تومان قرار داد بین صنایع فولاد و شركتهای دانش بنیان این حوزه منعقد شد.
فولاد اسفراین با یك شركت دانش بنیان ۲۰میلیارد تومان قرار داد منعقد كرد و فولاد اكسین خوزستان با یك شركت دانش بنیان۴۰میلیارد تومان بعلاوه یك میلیون یورو قرارداد منعقد كرد.

منبع: