انعقاد قرارداد۳۰۰میلیاردی با شرکتهای دانش بنیان حوزه فولاد

ربات کشاورز: در حاشیه رویداد ارائه توانمندی های حوزه فولاد، ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد منعقد شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، رویداد ارائه توانمندی های حوزه فولاد توسط شرکتهای دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا شد.
در این نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان توانمندی های خودرا در معرض نمایش گذاشتند.
صنایع مختلف فولاد از این نمایشگاه ها بازدید داشتند و نیازهای خودرا ارائه کردند.
در آخرین روز از این رویداد جمعا۳۰۰میلیارد تومان قرار داد بین صنایع فولاد و شرکتهای دانش بنیان این حوزه منعقد شد.
فولاد اسفراین با یک شرکت دانش بنیان ۲۰میلیارد تومان قرار داد منعقد کرد و فولاد اکسین خوزستان با یک شرکت دانش بنیان۴۰میلیارد تومان بعلاوه یک میلیون یورو قرارداد منعقد کرد.

منبع: