مسئول برگزاری مجامع سلامت وزارت بهداشت: سند ملی سالمندان نیازمند بازبینی جدی است

به گزارش ربات كشاورز مسئول برگزاری مجامع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تاكید بر لزوم بازبینی سند ملی سالمندان، اظهار داشت: متاسفانه مهمترین دغدغه های دوره سالمندی در این سند نادیده گرفته شده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر حمید اخوان در بخش اول نشست تخصصی “سلامت سالمندی” جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با سوژه “حمایت های اجتماعی و سالمندی”، با اشاره به تحقیقات گوناگون صورت گرفته در حوزه سالمندی، اظهار نمود: نتایج بسیار خوبی از این تحقیقات منتج شده ولی باید بررسی شود كه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های كلان كشوری تا چه میزان از نتایج این تحقیقات در امتداد پشتیبانی از سالمندان استفاده می شود.
وی با اشاره به اینكه در سال ۲۰۵۰ نزدیك به ۵۰ درصد جمعیت كشور را سالمندان می سازند، عنوان كرد: با وجود مسایل و چالش های حوزه سالمندی، متاسفانه این حوزه در كشور ما متولی مشخصی ندارد.
وی با اشاره به تدوین سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۶، اظهار نمود: متاسفانه این سند ایرادات زیادی دارد كه خیلی از دغدغه های واقعی سالمندان در آن دیده نشده است.
اخوان با اشاره به همكاری ضعیف بین بخشی در حوزه سالمندی و بازنشستگی كشور و با تاكید بر اینكه نقش ارگان های مختلف و دولت در حوزه سالمندی باید مشخص شود، اظهار نمود: باید بررسی شود كه آیا با وضعیت فعلی اقتصاد جامعه و تورم فعلی، مستمری بازنشستگی پاسخگوی نیازها هست؟
اخوان در خاتمه با اشاره به اینكه سند ملی سالمندان نیازمند بازبینی جدی است، اظهار داشت: همین طور رشته های دانشگاهی در رابطه با سالمندی باید برمبنای نیازهای جامعه بازبینی و اصلاح گردد.
فقدان تعاملات و شبكه های اجتماعی مهم ترین معضل دوره سالمندی
همین طور دكتر فرهاد نصرتی نژاد – عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اهمیت بررسی چالش ها و مشكلات افراد در دوره سالمندی، اظهار نمود: در كنار برخی ناتوانی های بیولوژیكی در دوره سالمندی، كاهش سطح ارتباطات و تعاملات فرد در این دوره از مهم ترین مشكلات اجتماعی سالمندان است.
وی با اشاره به همزمانی دوره سالمندی با بازنشستگی و از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی، عنوان كرد: افراد با از دست دادن كار و شغل، عملكرد و پوزیشن اجتماعی خودرا از دست می دهند كه بسته به سطح و پوزیشن شغلی، گرفتار مشكلات اجتماعی و گاها افسردگی می شوند.
وی فقدان تعاملات و شبكه های اجتماعی افراد در دوره سالمندی را با كاهش سلامت اجتماعی و روانی مرتبط دانست و اظهار داشت: در همین رابطه نقد بزرگی بر خانه های سالمندان و اقداماتی نظیر جداسازی سالمندان از باقی اقشار جامعه وارد است؛ چونكه این مساله موجب تنگ تر شدن شبكه های تعاملی و ارتباطی افراد می شود.
نصرتی نژاد با انتقاد به وجود برچسب های نامناسب نسبت به سالمندان در فرهنگ جامعه، اظهار داشت: برچسب هایی مانند پیری، ناتوانی و سالمندی موجب آزار و اذیت فرد و افزایش فشار روحی و روانی می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به مسایل اقتصادی و كاهش مستمری بازنشستگان بعنوان مشكل بعدی دوره سالمندی، اظهار نمود: كشورهای پیشرفته مكانیزم های مختلفی برای حل مشكلات دوره سالمندی پیش بینی كرده اند كه ارتقای انواع حمایت ها و محافظت های اجتماعی قسمتی از آنها را شامل می شود، ولی متاسفانه سهم این حمایت ها در كشور ما بسیار ناچیز است.
نصرتی نژاد با بكار بردن اصطلاح “فردگرایی سیاه” در جامعه به دنبال فرنگی و مدرنیته شدن ذهن افراد، اظهار نمود: هرچه در این راه اشتباه بیشتر پیش رویم، افراد بیشتر به فكر منافع خود هستند تا دیگران و حسابگری افراطی در روابط نیز توسعه بیشتری پیدا می كند كه همین مساله به مشكلات عدیده سالمندان در حوزه های ارتباطی و تعاملی منجر می شود.
وی كه قبل از این مدیریت گروه آسیب­ ها و حمایت­ های اجتماعی مركز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است، با اشاره به نوع پوشش حمایتی سالمندان در كشور یعنی پوشش بیمه ای، اشاره كرد: این نوع سیستم به شغل فرد وابسته است، یعنی افراد فاقد شغل رسمی سهمی از نوع پوشش حمایتی ندارند و این مساله با عنایت به جمعیت بیكار جامعه كه رو به سالمندی می روند، بسیار مهم و تامل برانگیز است.
نصرتی نژاد با تاكید بر لزوم بررسی چالش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دوره سالمندی، اظهار داشت: برای حل مشكلات باید به فكر راهكارهای جدیدتر بوده و به دنبال جداسازی جامعه سالمند از سایر اقشار جامعه نباشیم؛ چونكه در غیر اینصورت لطمه های جدی ایجاد می شود.
مشكل اصلی سالمند احساس تنهایی است، نه فقر و بیماری
در ادامه این نشست، دكتر سینا احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اهمیت سوژه حمایت های اجتماعی دوره سالمندی، اظهار نمود: در قالب حمایت اجتماعی باید مباحث رفاه اجتماعی، رفاه ذهنی و سالمندی سالم گنجانده شود.
وی با اشاره به انواع حمایت های اجتماعی، اظهار داشت: حمایت های اطلاعاتی(ارتقای دانش)، ارزیابی(تصمیم گیری)، مادی و ابزاری(مستمری ها) و حمایت های ارتباطی و شبكه های اجتماعی باید مدنظر باشند.
وی با اشاره به اهمیت و لزوم ارتقای ارتباطات و شبكه های اجتماعی و تعاملی افراد در دوره سالمندی، اشاره كرد: سالمندان نباید از این شبكه ها دور باشند؛ چونكه این محیط حامی به آنان عزت نفس و اعتماد به نفس داده و احساس تنهایی را از آنان دور می كند.
وی با اشاره به اینكه مشكل سالمند ما احساس تنهایی است، نه فقر و بیماری، افزود: در دوره سالمندی تعاملات معنادار و مهم اجتماعی افراد قطع می شود كه باید با در نظر گرفتن راهكارهایی در جهت افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی سالمندان چاره اندیشی نماییم.
احمدی در خاتمه با اشاره به اینكه انزوای زودهنگام به مرگ زودهنگام سالمند منتهی می شود، اظهار نمود: رنج انزوا و تنهایی برای سالمند بسیار هولناك است و نیاز سالمند در این شرایط حس همدردی و القای عزت نفس و احساس مفیدبودن است.

منبع: