رئیس جهاد دانشگاهی: به ما اعتماد كنید، اعتماد شما را با كار خوب پاسخ می دهیم

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی در مراسم امضای تفاهم نامه همكاری با سازمان توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، خطاب به مدیران بیان كرد: شما به ما اعتماد كنید، ما اعتماد شما را با كار خوب پاسخ می دهیم.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مراسم انعقاد تفاهم نامه همكاری بین جهاد دانشگاهی و سازمان توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظهر امروز (چهارشنبه، ۱۰ مهر) با حضور دكتر حمیدرضا طیبی (رئیس جهاد دانشگاهی) و دكتر عیسی منصوری (معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون) و مهناز امامدادی (دبیر ستاد توسعه مشاغل خانگی وزارت كار) و دكتر بیجندی (معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) در سازمان جهاددانشگاهی انجام شد.
دكتر حمیدرضا طیبی در این مراسم اظهار نمود: خودرا متعهد می دانیم كه الگوی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را به نحو احسن در جهاد دانشگاهی ایجاد نماییم.
وی اضافه كرد: خوشبختانه كل نظام و حوزه رهبری توجه خوبی به جهاد دانشگاهی دارد و همه همت ما این است كه این اعتماد را به شیوه احسنت پاسخ دهیم؛ موفقیت جهاد دانشگاهی هم بر طبق اعتمادی است كه به ما شده و امیدواریم الگوسازی خوبی در كشور برای توسعه الگوی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی صورت گیرد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، طبق این تفاهم نامه ساماندهی، بررسی و مدت اجرای قرارداد از تاریخ ۱۰ مهر ماه سال جاری به مدت یك سال بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیر حضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و ایجاد امكان و تسهیل نظارت وزارت بر پروسه اجرای بوسیله نرم افزار كنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است. پایدار سازی مشاغل خانگی برای ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی در ۳۱ استان برمبنای طرح توسعه مشاغل خانگی انجام می شود.

منبع: