همكاری جهاد دانشگاهی با ایمیدرو برای تولید قسمتی از نیازهای دانش فنی كشور

به گزارش ربات كشاورز رئیس سازمان ایمیدرو از ایجاد فضای استارت آپی برای شركت های دانش بنیان در این سازمان آگاهی داد و اظهار داشت: علاوه بر آن با همكاری كه با جهاد دانشگاهی داریم و مقرر است این نهاد قسمتی از دانش فنی را تولید نماید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر خدایار غریب پور در مراسم اختتامیه گردهمایی فناورانه شركت ها و استارت آپ های صنعت فولاد با اشاره به وضعیت صنعتی كشور اضافه كرد: ما در حالی ۱۰۰ كارخانه سیما تاسیس كردیم كه مبادرت به خرید ۱۰۰ دانش فنی شده است. ضمن آنكه ما در دستیابی به دانش فنی خیلی از حوزه های صنعتی با مشكل مواجه هستیم و این سوال مطرح است كه ما تا چه زمانی باید هزینه برای خرید دانش فنی پرداخت نماییم.
غریب پور از طریق اندازی مجموعه استارت آپی در سازمان ایمیدرو آگاهی داد و اظهار نمود: با همكاری دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و امیركبیر بزودی فضایی را برای فعالیت استارت آپی به شركت های دانش بنیان در این سازمان ایجاد خواهیم كرد.
او همینطور از امضای تفاهم نامه ای با جهاد دانشگاهی آگاهی داد و تصریح كرد بر طبق این تفاهم نامه تولید قسمتی از دانش فنی ها به جهاد دانشگاهی واگذار می شود.
بگفته وی بر طبق این همكاری تولید دانش فنی كنستانتره و گندله سازی از طرف جهاد دانشگاهی پیگیری می شود.
رئیس سازمان ایمیدرو با اشاره به تشكیل ۲۵۰ شركت دانش بنیان در حوزه معادن اضافه كرد: در دنیا شركت های خصوصی تولید دانش فنی ها را پیگیری می كند و ما نیز به این سمت حركت نماییم و بر این اساس در حوزه های اكتشاف مبادرت به تشكیل و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری كرده ایم. ضمن آنكه یك صندوق جسورانه اكتشاف نیز به راه افتاده است.
غریب پور برگزاری نشستی با عنوان ایده های ارزش آفرین در بخش معدن را از دیگر برنامه های این سازمان نام برد و تصریح كرد. این نشست در آبانماه برگزار می شود.
رئیس سازمان ایمیدرو با تاكید بر اینكه تمركز این سازمان بر اكتشاف، استخراج، فرآوری، پسماند و مسائل زیست محیطی است اشاره كرد: هم اكنون شركت های دانش بنیانی كه در حوزه صنعت فعال شده اند ۹۰ درصد آنها تمركزشان در حوزه فولاد است. در حالی كه در بخش های اكتشاف و استخراج ظرفیت های عظیمی وجود دارد.
وی با اشاره به نیازمندی های كشور در حوزه های اینترنت اشیاء، فراوری مواد و پسماندها از شركت های دانش بنیان برای همكاری در این عرصه ها دعوت به عمل آورد.

منبع: