برای اولین بار؛ فراماده ای با قابلیت دستکاری نور در مقیاس نانو تولید شد

به گزارش ربات کشاورز محققان دانشگاه واشنگتن از تولید فراماده ای با استفاده از چاپگرهای سه بعدی اطلاع داده اند که از آن می توان برای دستکاری نور در راه حرکت با دقتی در مقیاس نانو استفاده نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از تک اکسپلوریست، این فراماده قادر به کنترل و دستکاری نور در حین حرکت در هر جهتی است. فراماده مورد اشاره در شرایط آزمایشگاهی به منظور تغییر مسیر حرکت مستقیم نور و مارپیچ کردن این مسیر به کار گرفته شد.
فراماده ها مواد مرکبی هستند که دارای خواص نامتعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود هستند. آنچه این مواد را غیرمعمول کرده، خاصیت ضریب شکست منفی نور در آنها است، به این معنا که این مواد نور را در جهت مخالف مواد عادی منکسر کرده و می شکنند.
خواص نامتعارف این مواد سبب شده تا از آنها در زمینه های مختلف استفاده گردد همچون آنها در مهندسی مایکروویو و برای تولید آنتن های هوشمند، لنزها و نمونه های فراوان دیگر است. این نخستین بار است که فراماده ای با دقت نانو به منظور شکستن نور و دستکاری مسیر حرکت آن ایجاد می شود.
انتظار می رود این دستاورد جدید زمینه را برای تولید حسگرهایی مافوق کوچک فراهم آورد که صنعت حمل و نقل را متحول می کنند. این حسگرها در نمایشگرها و در هدست های واقعیت مجازی هم کاربرد خواهند داشت.