برای اولین بار؛ فراماده ای با قابلیت دستكاری نور در مقیاس نانو تولید شد

به گزارش ربات كشاورز محققان دانشگاه واشنگتن از تولید فراماده ای با استفاده از چاپگرهای سه بعدی اطلاع داده اند كه از آن می توان برای دستكاری نور در راه حركت با دقتی در مقیاس نانو استفاده نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از تك اكسپلوریست، این فراماده قادر به كنترل و دستكاری نور در حین حركت در هر جهتی است. فراماده مورد اشاره در شرایط آزمایشگاهی به منظور تغییر مسیر حركت مستقیم نور و مارپیچ كردن این مسیر به كار گرفته شد.
فراماده ها مواد مركبی هستند كه دارای خواص نامتعارف الكترومغناطیس در ساختار وجودی خود هستند. آنچه این مواد را غیرمعمول كرده، خاصیت ضریب شكست منفی نور در آنها است، به این معنا كه این مواد نور را در جهت مخالف مواد عادی منكسر كرده و می شكنند.
خواص نامتعارف این مواد سبب شده تا از آنها در زمینه های مختلف استفاده گردد همچون آنها در مهندسی مایكروویو و برای تولید آنتن های هوشمند، لنزها و نمونه های فراوان دیگر است. این نخستین بار است كه فراماده ای با دقت نانو به منظور شكستن نور و دستكاری مسیر حركت آن ایجاد می شود.
انتظار می رود این دستاورد جدید زمینه را برای تولید حسگرهایی مافوق كوچك فراهم آورد كه صنعت حمل و نقل را متحول می كنند. این حسگرها در نمایشگرها و در هدست های واقعیت مجازی هم كاربرد خواهند داشت.