برنامه گردشگری سلامت فرهیختگان کهن برگزار گردید

به گزارش ربات کشاورز گروه سلامت سالمندی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با انتشار فراخوانی به دعوت تعدادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهرداری و دیگر سالمندان شهر تهران پرداخته و برنامه ˮگردشگری سلامت فرهیختگان کهنˮ در مجتمع تفریحی امام خمینی(ره) لواسان برگزار گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، بر طبق این گزارش، دراین برنامه با هدف ارتقای آگاهی های سلامت سالمندی در کنار برنامه های تفریحی، با برگزاری کارگاه های آموزشی به موضوعاتی همچون “شادابی و نشاط در سالمندان”، “سبد غذایی سالمندان”، “حقوق سالمندی در شهر” و ” تداخلات دارویی سالمندی” و اجرای بازی با کلمات در جهت تقویت حافظه پرداخته شد.
همینطور با تعیین سن سلامت به بررسی تجربه زیسته سالمندان پرداخته شد و مقرر شد طی یک تحلیل بسته ارتقاء کیفیت زندگی که شامل ارجاع به پزشک، بسته تغذیه، بسته فعالیت های بدنی و بسته فعالیت های ذهنی است، عرضه شود.
در ادامه سلسله برنامه های “گردشگری سلامت فرهیختگان کهن” به مبحث نقش همدم در سلامت سالمندی، خود مراقبتی در سالمندی و تغذیه در بیماران دیابتی پرداخته می شود.