روز گذشته اتفاق افتاد؛ بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از جهاددانشگاهی زنجان

به گزارش ربات کشاورز روز گذشته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از واحدهای مختلف جهاددانشگاهی زنجان بازدید نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار روز گذشته از اکوسیستم کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد زنجان، مرکز شتابدهی صنایع فرهنگی، مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق و پارک علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی واحد زنجان بازدید کرد.

مرکز رشد واحدهای فناوری صنایع فرهنگی زنجان مرکزی است تحت مدیریت متخصصان که با عرضه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید در حوزه صنایع فرهنگی توسط کارآفرینان که در چارچوب واحدهای نوپا فعال در زمینه های منتهی به فناوری در صنایع فرهنگی متشکل شده اند و اهداف اقتصادی، مبتنی بر دانش، فرهنگ و هنر را پشتیبانی می کند.

بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن‏‎آوری در سال ۱۳۹۷ مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاددانشگاهی زنجان، با در اختیار داشتن زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و ۵۰۰ مترمربع فضای قابل عرضه به واحدهای فن‎آور فعالیت اجرایی خویش را با هدف افزایش ثروت در جامعه از راه ارتقای فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و فن‎آوری شروع کرد.

همچنین اولین واحد استانی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان در جهت توانمندسازی اقتصادی و افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور در زمینه علوم و فناوری های نرم و صنایع خلاق، فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، خدمات و صنعتی، توسعه کارآفرینی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات و صنعتی، توسعه فناوری و نوآوری و پشتیبانی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری، تحقق ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه و هم انتقال و جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی به راه افتاده است.

این پارک، اولین واحد استانی پارک علم و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر است که با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و جهاددانشگاهی به منظور تبدیل ایده های نو در حوزه هایی همچون صنایع دستی، گردشگری، رسانه های تصویری و علوم انسانی به محصول و تکنولوژی های جدید در کشور آغاز به کار کرده است.

لازم به توجه است که مرکز شتابدهی با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی و شتابدهی به رشد استارتاپ ها فعالیت خورد را با حمایت جهاددانشگاهی در سال ۹۸ با حضور ۶ تیم در حوزه صنایع فرهنگی شروع به کار کرده است.
علاوه بر آن اکوسیستم کارآفرینی شامل اجزایی است که باید برای تسهیل نوآوری و رشد به یکدیگر نزدیک شود و به صورت مداوم با هم تعامل داشته باشد.

جهاددانشگاهی واحد زنجان با مساحتی بالغ بر ۱۳۶۴ مترمربع فضای مناسبی با امکانات کامل در اختیار صاحبان ایده قرار داده که شامل مرکز نوآوری و شکوفایی، مرکز شتابدهی، مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق و پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی است و افرادی که صرفا ایده و ذهن خلاق دارند را تا مرحله ایجاد یک شرکت موفق همراهی می کند.