روز گذشته اتفاق افتاد؛ بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از جهاددانشگاهی زنجان

به گزارش ربات كشاورز روز گذشته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از واحدهای مختلف جهاددانشگاهی زنجان بازدید نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، معصومه ابتكار روز گذشته از اكوسیستم كارآفرینی جهاددانشگاهی واحد زنجان، مركز شتابدهی صنایع فرهنگی، مركز رشد صنایع فرهنگی خلاق و پارك علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی واحد زنجان بازدید كرد.

مركز رشد واحدهای فناوری صنایع فرهنگی زنجان مركزی است تحت مدیریت متخصصان كه با عرضه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید در حوزه صنایع فرهنگی توسط كارآفرینان كه در چارچوب واحدهای نوپا فعال در زمینه های منتهی به فناوری در صنایع فرهنگی متشكل شده اند و اهداف اقتصادی، مبتنی بر دانش، فرهنگ و هنر را پشتیبانی می كند.

بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن‏‎آوری در سال 1397 مركز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاددانشگاهی زنجان، با در اختیار داشتن زیربنای 1400 مترمربع و 500 مترمربع فضای قابل عرضه به واحدهای فن‎آور فعالیت اجرایی خویش را با هدف افزایش ثروت در جامعه از راه ارتقای فرهنگ نوآوری و كارآفرینی مبتنی بر علم و فن‎آوری شروع كرد.

همچنین اولین واحد استانی پارك ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان در جهت توانمندسازی اقتصادی و افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور در زمینه علوم و فناوری های نرم و صنایع خلاق، فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، كشاورزی، خدمات و صنعتی، توسعه كارآفرینی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات و صنعتی، توسعه فناوری و نوآوری و پشتیبانی از ایجاد و توسعه كسب و كارهای دانش بنیان، تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری، تحقق ارتباط مراكز علمی و پژوهشی با بخش های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه و هم انتقال و جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی به راه افتاده است.

این پارك، اولین واحد استانی پارك علم و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر است كه با همكاری دانشگاه علم و فرهنگ و جهاددانشگاهی به منظور تبدیل ایده های نو در حوزه هایی همچون صنایع دستی، گردشگری، رسانه های تصویری و علوم انسانی به محصول و تكنولوژی های جدید در كشور آغاز به كار كرده است.

لازم به توجه است كه مركز شتابدهی با هدف تقویت اكوسیستم كارآفرینی و شتابدهی به رشد استارتاپ ها فعالیت خورد را با حمایت جهاددانشگاهی در سال ۹۸ با حضور ۶ تیم در حوزه صنایع فرهنگی شروع به كار كرده است.
علاوه بر آن اكوسیستم كارآفرینی شامل اجزایی است كه باید برای تسهیل نوآوری و رشد به یكدیگر نزدیك شود و به صورت مداوم با هم تعامل داشته باشد.

جهاددانشگاهی واحد زنجان با مساحتی بالغ بر ۱۳۶۴ مترمربع فضای مناسبی با امكانات كامل در اختیار صاحبان ایده قرار داده كه شامل مركز نوآوری و شكوفایی، مركز شتابدهی، مركز رشد صنایع فرهنگی خلاق و پارك علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی است و افرادی كه صرفا ایده و ذهن خلاق دارند را تا مرحله ایجاد یك شركت موفق همراهی می كند.