شبکه سازی دانشمندان جهان اسلام در حوزه آب و انرژی

به گزارش ربات کشاورز ششمین نشست استپب با هدف بسترسازی، شکل­ گیری و هدایت تعاملات علمی و فناورانه و شبکه سازی دانشمندان جهان اسلام برگزار می گردد که یکی از حوزه های این نشست آب و انرژی است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از بنیاد مصطفی(ص)، سعید سهراب­پور در مورد ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری(STEP) در کشورهای اسلامی در حوزه آب و انرژی با بیان اینکه، دوره ششم رویداد استپ، آبانماه سال جاری در ایران برگزار می گردد اظهار داشت: برنامه ها و پنل ها در دانشگاه به منظور استفاده حداکثری از دانشمندان حاضر در این رویداد باید هرچه زودتر اجرا شوند.
سهراب­ پور با بیان اینکه، ارتباط دانشمندان جهان اسلام با یکدیگر، برخلاف دانشمندان تراز اول جهان، ضعیف ­تر است، اظهار داشت: نشست استپ تلاش می­ کند به منظور شبکه ­سازی و ایجاد ارتباط بین دانشمندان جهان اسلام یک بستر مناسب طراحی و ایجاد کند.
وی اضافه کرد: بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در جهت اثربخشی در زیست­ بوم علم و فناوری و ارتقاء سطح علمی کشورهای اسلامی، با اعطای جایزه مصطفی(ص) به آثاری برجسته از دانشمندان جهان اسلام در سال­های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶، برنامه­ ریزی دقیق و موثری را برای شبکه­ سازی و بهره­ مندی جامعه اسلامی از این ظرفیت عظیم دنیای اسلام در دستور کار خود قرار داده است.
در ادامه محمدمهدی جعفری دبیر اجرایی نشست استپ اظهار داشت: مهم­ترین هدف نشست استپ، بسترسازی و شکل­ گیری و هدایت تعاملات علمی و فناورانه مبتنی بر مسائل جهان اسلام است و به دنبال آن هستیم که دانشمندان جهان اسلام حول مسائل و چالش­های کشورهای اسلامی گردهم آیند.
وی اظهار نمود: حوزه­ های مورد بحث در نشست استپ شامل سلامت و همبست آب و انرژی و همینطور سطوح کارکردی، ارتباطات علم، بانوان و علم و فناوری و تامین مالی علم و فناوری است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر از ۱۰۰ نفر از دانشمندان جهان اسلام متناسب با پنج حوزه در زمینه علم و فناوری از ۳۴ کشور در این دوره از نشست استپ حضور دارند، بیان کرد: این میهمانان از کشورهای مالزی، ترکیه، انگلستان، هند، عراق و… هستند.
دبیر اجرایی ششمین نشست استپ عنوان کرد: با عنایت به اینکه نشست استپ محلی برای شبکه ­سازی بین دانشمندان جهان اسلام است، تلاش داشته­ایم که میهمانان از سازمان­های بی ن­المللی، رسانه ­های علمی و شخصیت­های حقیقی و حقوقی دانشگاه­ها باشند.