قایقی که سوختش از آب دریا تامین می شود

به گزارش ربات کشاورز قایقی ساخته شده که روی آن یک سلول سوخت هیدروژنی نصب شده و می تواند آب دریا را به هیدروژن تبدیل کند. همینطور این قایق تمام انرژی مورد نیاز خویش را از منابع تجدید پذیر تامین می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از انگجت، قایقEnergy Observer فقط به وسیله انرژی تولیدی خود، حرکت می کند. این قایق دارای پنل های خورشیدی، توربین های بادی و سلول سوختی هیدروژنی است. در حقیقت قایق مذکور یک آزمایشگاه شناور، ابزار تبلیغاتی و یک مبلغ انرژی های تجدیدپذیر است. این قایق در حقیقت آینده حمل و نقل را نشان داده است. این قایق در میانه سفر ۶ ساله خود به سراسر جهان در لندن توقف کرد. لوئیس نوئل ویویوس مدیر پروژه این قایق می گوید: ما چند فناوری تولید انرژی را آزمایش و ترکیب کرده ایم اما راز واقعی این قایق در ترکیب فناوری ها است. این قایق با ۱۶۸ متر مربع پنل خورشیدی پوشیده شده است. تمام بدنه قایق هم پوشیده از سلول های خورشیدی است. این پنل ها در ساعات اوج تابش خورشید۲۸ کیلووات ساعت انرژی تولید می کنند تا باتری های قایق را همیشه شارژ نگه دارند. در این قایق باتری هایی با ظرفیت ۱۲۶ کیلووات ساعت قرار دارند. باتری ۱۰۰ کیلووات ساعتی برای تامین انرژی موتور و یک باتری ۲۶ کیلووات ساعتی برای نیازهای سرنشینان کافی هستند. باتری ۲۶ کیلووات ساعتی روشنایی و گرمایش قایق را فراهم می آورد و علاوه بر آن انرژی مورد نیاز ماشین قهوه ساز، ماشین ظرفشویی و لباسشویی را هم تامین می کند. باتری ۱۰۰ کیلووات ساعتی هم انرژی مورد نیاز دو پروانه را فراهم می آورد و سبب می شود قایق با حداکثر سرعت ۱۱ گره در ساعت حرکت نماید. هنگامیکه شارژ باتری ها کمتر از ۶۰ درصد شود، سلول هیدروژنی فعال می شود و انرژی مورد نیاز را تامین می کند. این سلول هیدروژن مورد نیاز خویش را از آب تامین می کند. برای این منظور قایق مجهز به یک دستگاه تقطیر آب، یک دستگاه الکترولیز و یک کمپرسور است. آب مورد نیاز نخست تقطیر می شود و در مرحله بعد هیدروژن و اکسیژن آن جدا می شود. به قول ویوس ۶۲ کیلوگرم هیدروژن می تواند به مدت ۳ روز انرژی مورد نیاز قایق را فراهم آورد.