دبیر ستاد نانو : صنعت باید برای رفع نیازهایش به شرکتهای دانش بنیان رجوع کند

به گزارش ربات کشاورز دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان از دل دانشگاه ها بیرون آمده، ازاین رو باید صنعت برای رفع نیاز خود به شرکتهای دانش بنیان رجوع کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دکتر سعید سرکار امروز در مراسم انعقاد چهار قرارداد همکاری میان شرکت های دانش بنیان و بخش های صنعتی که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه نانو برگزار گردید اظهار داشت: انعقاد این قراردادها باعث پیوند میان فناوران و شرکت های دانش بنیان با صنایع بزرگ است.
وی با تاکید بر اینکه اگر نانو فناوری نتواند خویش را به صنایع بزرگ وصل کند به جایی نمی رسیم، اظهار داشت: اگر نتوانیم شرکت های صنعتی بزرگ را به شرکت های دانش بنیان متصل نماییم چشم انداز سند فناوری نانو که تولید ثروت و رفاه برای مردم است محقق نمی گردد.
وی تصریح کرد: معتقدیم که اگر بخواهیم نانو فناوری در زندگی روزمره مردم وارد شود و کیفیت زندگی آنها را ارتقاء دهد باید بتوانیم نانو فناوری را در محصولات صنعتی مرسوم وارد نماییم.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه فناوری نانو کیفیت محصولات و کارایی آنها را ارتقاء می دهد و رقابت پذیری بنگاه ها و صنایع بزرگ در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد اظهار داشت: برنامه راهبردی ۱۰ ساله دوم ستاد نانو تمرکز بر صنعتی سازی است و برای این منظور برنامه های گوناگونی را اجرایی کرده ایم که راه اندازی شبکه تبادل فناوری یکی از این برنامه هاست.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو راه اندازی مرکز صنعتی سازی نانو فناوری از دیگر برنامه های ستاد به حساب می آید اظهار داشت: این مرکز پایگاهی برای حضور شرکت های دانش بنیان است تا بتوانند ارتباط میان دانشگاه و صنعت را برقرار کند.
وی با تاکید بر این که بحث های زیادی برای ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه در دنیا شده است، اظهار نمود: این بحث ها در کشورهای پیشرفته قوام خویش را دارد، چون که دانشگاه و صنعت بعنوان موجود دوقلوی به هم چسبیده متولد می شود.
وی با اشاره به اینکه سایر کشورهای پیشرفته همواره بخش صنعت از دانشگاه جدا نیست اظهار داشت: ما نمی توانیم الگوی این کشورها را پیاده سازی نماییم چونکه از ابتدا این دو ارتباط نداشتند و اگر هم داشتند در نهایت با دلخوری بوده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانوگفت: شرکت های دانش بنیان از دل دانشگاه ها بیرون آمده اند ازاین رو می توانند حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه باشند. صنعت می بایست برای رفع نیاز خود به این شرکتها رجوع کند.