مروری بر نظرسنجی های ایسپا؛ چند درصد مردم خواستار حذف یارانه ثروتمندان هستند؟

ربات کشاورز: نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) که اواخر شهریور امسال انجام شد نشان داده است ۶۷ درصد مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این نظرسنجی که به سفارش پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) انجام شده، به صورت ملی و با حجم نمونه ۴۵۰۹ نفر در نقاط شهری و روستایی کشور انجام شده و قابل تعمیم به کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال سراسر کشور است.
۵۱ درصد نمونه مرد و ۴۹ درصد زن بوده ­اند. ۳۰.۸ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله، ۴۲.۵ درصد دررده سنی ۳۰ تا ۴۹ ساله و ۲۶.۶ درصد نیز در رده سنی بالای ۵۰ سال بوده ­اند.
نتایج نظرسنجی نشان می­ دهد در مواجهه با سؤال «اگر جای دولت بودید، برای پرداخت یارانه نقدی در شرایط فعلی، کدام یک از سیاست های زیر را اجرا می کردید؟» ۴۹.۳ درصد پاسخگویان گزینه «حذف یارانه خانوارهایی که در ماه درآمد زیادی دارند» را انتخاب نموده ­اند و ۱۷.۲ درصد نیز اعلام نموده ­اند یارانه همه افراد جامعه به جز افرادی که شدیداً نیازمندند باید حذف شود.
۲۹.۵ درصد نیز معتقدند روند فعلی باید ادامه پیدا کند و یارانه به همه افرادی که الان یارانه می­ گیرند باید داده شود. ۴ درصد پاسخگویان نیز پاسخ مشخصی به این پرسش نداده ­اند.
نتایج این نظرسنجی نشان می­دهد بین نظر ساکنان روستاها با ساکنان شهرها تفاوت چندان زیادی وجود ندارد بدین سان که ۲۹.۳ درصد شهری ­ها و ۳۰.۳ درصد روستایی ­ها خواستار این هستند که یارانه به همه افراد پرداخت گردد. همین طور ۴۸.۲ درصد شهری ­ها و ۵۲.۳ درصد روستایی­ ها معتقدند یارانه خانوارهایی که درآمد زیادی دارند باید حذف شود و در نهایت ۱۸ درصد شهری ­ها و ۱۴.۹ درصد روستایی­ ها معتقدند باید یارانه همه به جز افرادی که شدیداً نیازمندند حذف شود. همین طور تفاوت معناداری بین نظر کسانی که سرپرست خانوار بوده­ اند و کسانی که سرپرست خانوار نبوده­ اند در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه نظرسنجی در یک سؤال باز (بدون ارائه گزینه) از پاسخگویان پرسیده شده است: «اگر قرار باشد یارانه پولدارها قطع شود، به نظر شما خانوارهای چهار نفره ای که درآمد آنها بیشتر از چند میلیون تومان باشد باید حذف شوند؟» این سؤال با دو سناریوی «در صورتی که مالک منزل مسکونی باشد» و «در صورتی که مستأجر باشد» از پاسخگو سؤال شده است.

نتایج نظرسنجی از آن حکایت می کند که در سناریوی دارای منزل مسکونی، ۲.۲ درصد گفته ­اند اگر خانواده­ ای دو میلیون یا کمتر در ماه درآمد داشته باشد یارانه­ اش باید قطع شود.
۶.۷ درصد درآمد بین ۲ تا ۳ میلیون، ۱۱.۴ درصد درآمد بین ۳ تا ۴ میلیون، ۱۹.۳ درصد درآمد بین ۴ تا ۵ میلیون، ۱۲ درصد درآمد بین ۵ تا ۶ میلیون، ۹.۶ درصد درآمد بین ۶ تا ۷ میلیون، ۹.۲ درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۱.۸ درصد درآمد بین ۸ تا ۹ میلیون، ۱۴.۹ درصد درآمد بین ۹ تا ۱۰ میلیون، و ۸ درصد درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان را بعنوان معیار حذف یارانه پردرآمدها بیان کرده­ اند. ۱.۳ درصد نیز گفته­ اند یارانه­ ها اصلاًنباید قطع شود و ۳.۶ درصد نیز به این سناریو پاسخ مشخصی نداده­ اند.
میانگین نظر پاسخگویان در این سناریو ۷۳۳۵۰۰۰ تومان و میانه نظر پاسخگویان ۶ میلیون تومان است به عبارت دیگر نیمی از پاسخگویان عددی کمتر از ۶ میلیون و نیمی دیگر عدد بالاتر از ۶ میلیون را بعنوان مبنای حذف یارانه پردرآمدها در سناریویی که فرد دارای منزل مسکونی باشد اعلام کرده­ اند.
در سناریوی دوم یعنی «در صورتی که خانوار مستأجر باشد» ۰.۹ درصد گفته­ اند اگر خانواده­ای دو میلیون یا کمتر در ماه درآمد داشته باشد یارانه­ اش باید قطع شود. ۲ درصد درآمد بین ۲ تا ۳ میلیون، ۶.۲ درصد درآمد بین ۳ تا ۴ میلیون، ۱۱ درصد درآمد بین ۴ تا ۵ میلیون، ۱۱.۸درصد درآمد بین ۵ تا ۶ میلیون، ۱۲.۶ درصد درآمد بین ۶ تا ۷ میلیون، ۱۱.۴ درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۵.۳ درصد درآمد بین ۸ تا ۹ میلیون، ۱۱.۳ درصد بین ۹ تا ۱۰ میلیون و و ۲۰.۴ درصد درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان را بعنوان معیار حذف یارانه پردرآمدها بیان کرده­ اند. ۱.۵ درصد نیز گفته­ اند یارانه­ ها اصلاًنباید قطع شود و ۵.۶ درصد نیز به این سناریو پاسخ مشخصی نداده اند.
طبق اعلام ایسپا، میانگین نظر پاسخگویان در این سناریو ۹۰۹۹۰۰۰ تومان و میانه نظر پاسخگویان ۸ میلیون تومان است به عبارت دیگر نیمی از پاسخگویان عددی کمتر از ۸ میلیون و نیمی دیگر عددی بالاتر از ۸ میلیون را بعنوان مبنای حذف یارانه پردرآمدها در سناریویی که فرد دارای منزل مسکونی باشد اعلام کرده­ اند.

منبع: