مروری بر نظرسنجی های ایسپا؛ چند درصد مردم خواستار حذف یارانه ثروتمندان هستند؟

ربات كشاورز: نتایج نظرسنجی ملی مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) كه اواخر شهریور امسال انجام شد نشان داده است 67 درصد مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، این نظرسنجی كه به سفارش پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی توسط مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) انجام شده، به صورت ملی و با حجم نمونه ۴۵۰۹ نفر در نقاط شهری و روستایی كشور انجام شده و قابل تعمیم به كلیه شهروندان بالای ۱۸ سال سراسر كشور است.
۵۱ درصد نمونه مرد و ۴۹ درصد زن بوده ­اند. ۳۰.۸ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله، ۴۲.۵ درصد دررده سنی ۳۰ تا ۴۹ ساله و ۲۶.۶ درصد نیز در رده سنی بالای ۵۰ سال بوده ­اند.
نتایج نظرسنجی نشان می­ دهد در مواجهه با سؤال «اگر جای دولت بودید، برای پرداخت یارانه نقدی در شرایط فعلی، كدام یك از سیاست های زیر را اجرا می كردید؟» ۴۹.۳ درصد پاسخگویان گزینه «حذف یارانه خانوارهایی كه در ماه درآمد زیادی دارند» را انتخاب نموده ­اند و ۱۷.۲ درصد نیز اعلام نموده ­اند یارانه همه افراد جامعه به جز افرادی كه شدیداً نیازمندند باید حذف شود.
۲۹.۵ درصد نیز معتقدند روند فعلی باید ادامه پیدا كند و یارانه به همه افرادی كه الان یارانه می­ گیرند باید داده شود. ۴ درصد پاسخگویان نیز پاسخ مشخصی به این پرسش نداده ­اند.
نتایج این نظرسنجی نشان می­دهد بین نظر ساكنان روستاها با ساكنان شهرها تفاوت چندان زیادی وجود ندارد بدین سان كه ۲۹.۳ درصد شهری ­ها و ۳۰.۳ درصد روستایی ­ها خواستار این هستند كه یارانه به همه افراد پرداخت گردد. همین طور ۴۸.۲ درصد شهری ­ها و ۵۲.۳ درصد روستایی­ ها معتقدند یارانه خانوارهایی كه درآمد زیادی دارند باید حذف شود و در نهایت ۱۸ درصد شهری ­ها و ۱۴.۹ درصد روستایی­ ها معتقدند باید یارانه همه به جز افرادی كه شدیداً نیازمندند حذف شود. همین طور تفاوت معناداری بین نظر كسانی كه سرپرست خانوار بوده­ اند و كسانی كه سرپرست خانوار نبوده­ اند در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه نظرسنجی در یك سؤال باز (بدون ارائه گزینه) از پاسخگویان پرسیده شده است: «اگر قرار باشد یارانه پولدارها قطع شود، به نظر شما خانوارهای چهار نفره ای كه درآمد آنها بیشتر از چند میلیون تومان باشد باید حذف شوند؟» این سؤال با دو سناریوی «در صورتی كه مالك منزل مسكونی باشد» و «در صورتی كه مستأجر باشد» از پاسخگو سؤال شده است.

نتایج نظرسنجی از آن حكایت می كند كه در سناریوی دارای منزل مسكونی، ۲.۲ درصد گفته ­اند اگر خانواده­ ای دو میلیون یا كمتر در ماه درآمد داشته باشد یارانه­ اش باید قطع شود.
۶.۷ درصد درآمد بین ۲ تا ۳ میلیون، ۱۱.۴ درصد درآمد بین ۳ تا ۴ میلیون، ۱۹.۳ درصد درآمد بین ۴ تا ۵ میلیون، ۱۲ درصد درآمد بین ۵ تا ۶ میلیون، ۹.۶ درصد درآمد بین ۶ تا ۷ میلیون، ۹.۲ درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۱.۸ درصد درآمد بین ۸ تا ۹ میلیون، ۱۴.۹ درصد درآمد بین ۹ تا ۱۰ میلیون، و ۸ درصد درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان را بعنوان معیار حذف یارانه پردرآمدها بیان كرده­ اند. ۱.۳ درصد نیز گفته­ اند یارانه­ ها اصلاًنباید قطع شود و ۳.۶ درصد نیز به این سناریو پاسخ مشخصی نداده­ اند.
میانگین نظر پاسخگویان در این سناریو ۷۳۳۵۰۰۰ تومان و میانه نظر پاسخگویان ۶ میلیون تومان است به عبارت دیگر نیمی از پاسخگویان عددی كمتر از ۶ میلیون و نیمی دیگر عدد بالاتر از ۶ میلیون را بعنوان مبنای حذف یارانه پردرآمدها در سناریویی كه فرد دارای منزل مسكونی باشد اعلام كرده­ اند.
در سناریوی دوم یعنی «در صورتی كه خانوار مستأجر باشد» ۰.۹ درصد گفته­ اند اگر خانواده­ای دو میلیون یا كمتر در ماه درآمد داشته باشد یارانه­ اش باید قطع شود. ۲ درصد درآمد بین ۲ تا ۳ میلیون، ۶.۲ درصد درآمد بین ۳ تا ۴ میلیون، ۱۱ درصد درآمد بین ۴ تا ۵ میلیون، ۱۱.۸درصد درآمد بین ۵ تا ۶ میلیون، ۱۲.۶ درصد درآمد بین ۶ تا ۷ میلیون، ۱۱.۴ درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۵.۳ درصد درآمد بین ۸ تا ۹ میلیون، ۱۱.۳ درصد بین ۹ تا ۱۰ میلیون و و ۲۰.۴ درصد درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان را بعنوان معیار حذف یارانه پردرآمدها بیان كرده­ اند. ۱.۵ درصد نیز گفته­ اند یارانه­ ها اصلاًنباید قطع شود و ۵.۶ درصد نیز به این سناریو پاسخ مشخصی نداده اند.
طبق اعلام ایسپا، میانگین نظر پاسخگویان در این سناریو ۹۰۹۹۰۰۰ تومان و میانه نظر پاسخگویان ۸ میلیون تومان است به عبارت دیگر نیمی از پاسخگویان عددی كمتر از ۸ میلیون و نیمی دیگر عددی بالاتر از ۸ میلیون را بعنوان مبنای حذف یارانه پردرآمدها در سناریویی كه فرد دارای منزل مسكونی باشد اعلام كرده­ اند.

منبع: