ایمپلنتی كه معتادان را از مرگ نجات می دهد

ربات كشاورز: پژوهشگران دانشگاهی یك ایمپلنت بیوالكترونیك ابداع نموده اند كه با ردیابی اكسیژن خون فرد اوردوز بامواد مخدر را ردیابی و داروی نالوكسان را آزاد می كند تا جان فرد را نجات دهد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، تعدادی از محققان با دریافت كمك ۱۰ میلیون دلاری موسسه بهداشت آمریكا مشغول ابداع یك ایمپلنت بیوالكترونیكی هستند كه اوردوز ناشی از موادمخدر را حس می كند و به سرعت داروی نالوكسان را آزاد می كند. این ماده برای درمان مسمومیت ناشی از مواد مخدر به كار می رود. جان راجرز محقق ارشد این پروژه می گوید: مرگ و میر ناشی از اوردوز با مواد مخدر نشان دهنده یك بحران بهداشتی است. ما معتقدیم یك روش مهندسی محور می تواند این بحران را درمان كند. ایمپلنت پیشنهادی در این تحقیق چاره ای سریع و كارآمد برای اوردوز با مواد مخدر است. یك دستگاه به اندازه یك یو اس بی كوچك زیرپوست فرد قرار می گیرد و به وسیله یك سنسور اكسیژن خون را رصد و مشخص می كند فرد اوردوز كرده است. راجرز در این زمینه می گوید: این ایمپلنت های ساده و بی سیم دارای ذخیره ای از ماده نالوكسن هستند. یك سنسور مینیاتوری رصد اكسیژن رسانی بافت با ردیابی سطح كاسته ذخیره این گاز در بدن اوردوز را ردیابی و بطور خودكار دوزی از ماده نالوكسان را آزاد می كند. تعدادی از محققان دانشگاه پوردو نیز ایمپلنت مشابهی ابداع نموده اند. هر دو این ایمپلنت ها پیش از آنكه روی انسان آزمایش شوند، نیازمند بررسی بیشتر هستند. از طرف دیگر هرچند آنها روشی نوین برای حل مشكل اوردوز ناشی از مواد مخدر به حساب می آیند اما هنوز معین نمی باشد در شرایط واقعی تا چه میزان كارآمد هستند.

منبع: