در دانشگاه تهران؛ كافه پارك فناوری های همگرا

ربات كشاورز: كافه پارك فناوری های همگرا (NBIC) در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران انجام می شود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، پارك علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور شناسایی فرصت ها و چالش های موجود در حوزه فناوری های همگرا (علوم شناختی، فناوری نانو، زیست فناوری و فناوری اطلاعات) كافه فناوری های همگرا را با حضور صاحبان ایده، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها، دانشجویان، اساتید، دانش آموختگان برگزار می نماید.
فراهم آوردن محیطی برای معرفی استارت آپ های برتر دنیا در این عرصه، شناسایی نهادها، شركت ها و دست اندركاران حوزه فناوری های همگرا در ایران از اهداف این برنامه محسوب می شود.
كافه فناوری های همگرا ۱۸ آبان ماه در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران انجام می شود.
فناوری های همگرا به چهار مجموعه اطلاعات، علوم زیستی، علوم شناختی و نانو گفته می شود كه در هم افزایی و یكپارچگی باهم قادرند به نیازهای انسان كه تابحال فناوری های دیگر قادر به حل آن نبوده اند پاسخ دهند.

منبع: