لزوم ایجاد صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در مازندران

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: هم اکنون لزوم دارد، هر چه زودتر در مورد ایجاد صنایع تبدیلی و اسانس گیری از گل های تولیدی و گیاهان داروئی تصمیم گیری شود تا دسترنج فعالین این حوزه به هدر نرود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، نشست هم اندیشی درباره چاره اندیشی و ساماندهی محصولات تولیدی از گل محمدی و سایر گل ها و گیاهان داروئی تولید استان، در مجتمع تحقیقاتی تولیدی گردشگری چپکرود جهاد دانشگاهی مازندران برگزار گردید.
در این جلسه واحد عبدالهیان رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه تولید گیاهان دارویی و گل محمدی از مزیت های اقتصادی استان است، اظهار نمود: تولید فراوان و افزایش سطح کشت گل محمدی در استان چنانچه به درستی مدیریت نشود باعث هدر رفت تلاش فعالین این حوزه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فقط در چهاردانگه ساری بیشتر از ۱۵۰ هکتار از اراضی به کشت گل محمدی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این مقادیر قابل توجهی، گل محمدی در سایر شهرهای استان تولید می شود که نیاز است در اینباره چاره اندیشی شود.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران تصریح کرد: هم اکنون لزوم دارد، تا درباره ایجاد صنایع تبدیلی و اسانس گیری از گل های تولیدی و گیاهان داروئی تصمیم گیری شود تا در فرصت باقی مانده دسترنج این روستائیان محروم در اثر نبود بازاریابی و صنایع تبدیلی، ضایع نشود.
در این جلسه عباسی معاون فرماندار ساری، دکتر کمبرانی رئیس پژوهشکده شیمی جهاد دانشگاهی، خورشیدی مدیر عامل تعاونی گل محمدی چهاردانگه، هادی ابراهیمی سرپرست معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران و دیگر اعضای معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان حضور داشتند و در مورد امکان سنجی ایجاد واحد تقطیر و اسانس گیری با بهره گیری از ظرفیت پژوهشکده شیمی جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی، جهاد دانشگاهی مازندران و حمایت دستگاه های ذیربط به تبادل نظر پرداختند.