با انعقاد تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان انجام می شود تولید محصولات مکمل غذایی و مواد انرژی زا برای ورزشکاران حرفه ای

ربات کشاورز: مراسم انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر تولید دانش بنیان مکمل ها و فرآورده های مغذی و انرژی زای مورد نیاز ورزشکاران حرفه ای و توجه ویژه به حوزه ی جوانان اجرا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این مراسم با حضور دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی و دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های ورزشی کشور، عصر روز چهارشنبه، ۱ آبان به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته بین وزارت ورزش و جوانان و نهاد جهاددانشگاهی و بهره گیری از توانمندی های مختلف علمی و فناوری، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال و امکانات بالقوه و بالفعل جهاددانشگاهی برای جوانان و جامعه ی ورزشی کشور انجام شد.
اهداف این تفاهم نامه شامل همکاریهای پژوهشی، فناورانه، آموزشی، خدمات مشاوره ای و تخصصی در امتداد ارتقای سلامت و بهبود عملکرد ورزشکاران حرفه ای و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی جوانان و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های عظیم نیروی جوان مستعد و تحصیل کرده ی کشور در جهت تحقق توسعه ی پایدار در زمینه های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و اشتغال است.
همکاری در تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی، فناورانه و تولیدی درباب مکمل های غذایی و ورزشی و محصولات غذایی دانش بنیان بر پایه نیازهای تغذیه ای ورزشکاران حرفه ای، کمک به بهبود الگوی تغذیه ای ورزشکاران با ارائه ی آموزش های تخصصی، مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی، همایش ها، سمینارها، کارگاه ها، دوره های آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال، استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی و تجربیات جهاددانشگاهی در امتداد تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای حوزه ی جوانان و استفاده از ظرفیت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی بعنوان گسترده ترین شبکه ی دانشجویی داوطلبانه ی کشور (سمن فراگیر) در امتداد خدمت رسانی هر چه بیش تر به جوانان دانشجو همچون موضوعات تفاهم نامه ی بین جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان است.
طبق اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، مشارکت در اجرای طرح های حوزه ی ازدواج و مهارت های زندگی، همکاری در ارتقای دانش تخصصی و توسعه ی مهارت ها و توانمندی های اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان، استفاده از ظرفیت مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی جهت بررسی رفتارها، انتظارات و دیدگاه های ورزشکاران و جوانان در حوزه های فعالیت وزارت ورزش و ارزیابی اقدامات وزارت از نگاه ذی نفعان، همکاری در تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای متناسب با برنامه ها و سیاست های وزارت خانه، استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی خصوصاً در حوزه پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به جوانان خلاق و کارآفرین، توانمندسازی و توسعه ی کیفی منابع انسانی و جامعه هدف وزارت ورزش و جوانان (درون و برون سازمانی) و استفاده از ظرفیت صندوق قرض الحسنه دانشجویان جهاددانشگاهی در امتداد تسهیل ازدواج های دانشجویی و سایر نیازهای جوانان از دیگر موضوعات مورد موافقت در این تفاهم نامه است.

منبع: