برگزاری مراسم پایانی كتاب سال دانشجویی

ربات كشاورز: مراسم پایانی و تجلیل از برگزیدگان بیست وششمین دوره «كتاب سال دانشجویی» همزمان با هفته كتاب انجام می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا برمبنای خبر رسیده، آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره «كتاب سال دانشجویی» همزمان با هفته كتاب روز سه شنبه، ۲۸ آبان ماه، در دانشگاه تهران برگزار می شود.
جشنواره «كتاب سال دانشجویی» هرساله همزمان با هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نشاط علمی در فضای علمی و دانشگاهی كشور، جلب همكاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی، به منظور چاپ آثار دانشجویی، تقویت بنیه علمی دانشجویان و شناسایی و پشتیبانی از دانشجویان نوقلم و صاحب اندیشه برگزار می گردد.
بیست و هفتمین دوره هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه در سراسر كشور برگزار می گردد.

منبع: