در یک تحقیق جدید؛ هوش مصنوعی به فرد معلول اجازه داد با ذهنش بنویسد

به گزارش ربات کشاورز افراد کاملا معلول برای برقراری ارتباط با دیگران دشواری های زیادی دارند، اما هوش مصنوعی به بعضی از این افراد اجازه داده تا با ذهنشان بنویسند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، قبل از این از پلک زدن یا سیستم های صوتی خاص برای ایجاد توانایی نوشتن یا برقراری ارتباط در افراد معلول جسمی و حرکتی استفاده شده، اما یک بررسی تازه نشان داده است که می توان با هوش مصنوعی به افراد معلول و فلج امکان داد تا با ذهنشان دست خط هایی کاملا شخصی خلق کنند.
هوش مصنوعی طراحی و ابداع رابط های کاربری کامپیوتر به مغز یا بی سی آی را ممکن می کند و باآنکه این فناوری هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است، اما با کاشت الکترودهایی در مغز افراد فلج آنها موفق به تکان دادن نشانگرهای کامپیوتری و انتخاب حروف به نمایش درآمده در صفحه کامپیوتر و در نهایت نوشتن متون شخصی شده اند.
در آزمایش های قبلی انجام شده بدین شیوه، افراد فلج توانسته بودند در هر دقیقه ۳۹ کاراکتر را تایپ کنند. البته این سرعت یک سوم سرعت تایپ افراد عادی است. اما امید می رود در آینده سرعت مذکور افزایش یابد. محققان آمریکایی اعتقاد دارند که در آینده نزدیک از این روش می توان برای شبیه سازی دقیق مسیر حرکت فرضی دستان افراد معلول بهره برد و حتی دستخط خاص آنها را هم با استفاده از هوش مصنوعی بازسازی کرد.
در یک آزمایش اولیه به همین شیوه، فردی با معلولیت از گردن به پایین توانسته تجربه شخصی نگارش حروف انگلیسی را با ذهنش و از راه هوش مصنوعی بازآفرینی کند و نتیجه کار پس از طراحی کامپیوتری نمایش داده شده است. دقت هوش مصنوعی در این روش برای بازآفرینی دستخط شخصی افراد فلج به ۹۵ درصد رسیده و البته سرعت تایپ با این روش ۶۶ کاراکتر در دقیقه است.
انتظار می رود ابداع این فناوری زندگی خیلی از افراد فلج را که برای برقراری ارتباط با دیگران مشکلات بسیار زیادی دارند، تا حد زیادی تغییر دهد.