در یك تحقیق جدید؛ هوش مصنوعی به فرد معلول اجازه داد با ذهنش بنویسد

به گزارش ربات كشاورز افراد كاملا معلول برای برقراری ارتباط با دیگران دشواری های زیادی دارند، اما هوش مصنوعی به بعضی از این افراد اجازه داده تا با ذهنشان بنویسند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، قبل از این از پلك زدن یا سیستم های صوتی خاص برای ایجاد توانایی نوشتن یا برقراری ارتباط در افراد معلول جسمی و حركتی استفاده شده، اما یك بررسی تازه نشان داده است كه می توان با هوش مصنوعی به افراد معلول و فلج امكان داد تا با ذهنشان دست خط هایی كاملا شخصی خلق كنند.
هوش مصنوعی طراحی و ابداع رابط های كاربری كامپیوتر به مغز یا بی سی آی را ممكن می كند و باآنكه این فناوری هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است، اما با كاشت الكترودهایی در مغز افراد فلج آنها موفق به تكان دادن نشانگرهای كامپیوتری و انتخاب حروف به نمایش درآمده در صفحه كامپیوتر و در نهایت نوشتن متون شخصی شده اند.
در آزمایش های قبلی انجام شده بدین شیوه، افراد فلج توانسته بودند در هر دقیقه ۳۹ كاراكتر را تایپ كنند. البته این سرعت یك سوم سرعت تایپ افراد عادی است. اما امید می رود در آینده سرعت مذكور افزایش یابد. محققان آمریكایی اعتقاد دارند كه در آینده نزدیك از این روش می توان برای شبیه سازی دقیق مسیر حركت فرضی دستان افراد معلول بهره برد و حتی دستخط خاص آنها را هم با استفاده از هوش مصنوعی بازسازی كرد.
در یك آزمایش اولیه به همین شیوه، فردی با معلولیت از گردن به پایین توانسته تجربه شخصی نگارش حروف انگلیسی را با ذهنش و از راه هوش مصنوعی بازآفرینی كند و نتیجه كار پس از طراحی كامپیوتری نمایش داده شده است. دقت هوش مصنوعی در این روش برای بازآفرینی دستخط شخصی افراد فلج به ۹۵ درصد رسیده و البته سرعت تایپ با این روش ۶۶ كاراكتر در دقیقه است.
انتظار می رود ابداع این فناوری زندگی خیلی از افراد فلج را كه برای برقراری ارتباط با دیگران مشكلات بسیار زیادی دارند، تا حد زیادی تغییر دهد.