وزیر علوم و فناوری ونزوئلا: داروهایی با برند ایرانی برایم خوشایند بود

به گزارش ربات کشاورز وزیر علوم و فناوری ونزوئلا اظهار داشت: بنا داریم در بخش هایی همچون آموزش در حوزه های فناوری نانو، زیست فناوری و مهندسی و طراحی، انتقال فناوری با ایران همکاری نماییم.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گابریلا سرویلیا خیمنس وزیر علوم و فناوری ونزوئلا در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: در مدت زمان حضورم در ایران به یک داروخانه رفتم بعد از مشاهده داروها بسیار برایم خوشایند بود که روی آنها ساخت ایران خورده است و این داروها برند ایرانی دارند. پس این مساله نشان میدهد با وجود تحریم ها و فشارها می توان به پیشرفت و موفقیت رسید.
وزیر علوم و فناوری ونزوئلا افزود: از طرف خودم و ۳۰ میلیون مردم ونزوئلا از ملت ایران به خاطر این نگاه و مبارزه با چالش های اقتصادی تشکر می کنم. برای ونزوئلا که کشوری وابسته کامل به نفت می باشد علم و فناوری ابزار رسیدن به آزادی است.
وی از تمایل برای همکاری در ۳ زمینه علمی و فناوری آگاهی داد و اظهار داشت: همکاری در بخش هایی همچون آموزش در حوزه های فناوری نانو، زیست فناوری و مهندسی و طراحی، انتقال فناوری و خدمات مشترک دیگر می تواند زمینه های همکاری خوبی برای دو کشور باشد. همین طور تمایل داریم گروه کوچکی را برای آموزش به مرکز رویان بفرستیم تا این امر بذری برای آینده کشورمان باشد. همین طور آموزش پزشکان ما در ایران گامی برای رسیدن مردم به رفاه است.

منبع: