رنگ مخصوص برای مقابله با گرد و غبار ماه ابداع شد

ربات کشاورز: ناسا برای حل مشکل گرد و غبار ماه با کمک فناوری رسوب لایه اتمی نوعی پوشش ابداع کرده که با رنگدانه های خشک ترکیب می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیجیتال ترندز، یکی از چالش های فرود روی ماه گرد و غبار این سیاره است. دانه های ریز گرد و غبار ماه روی سطح سیاره را می پوشانند و طیفی از مشکلات فنی از ایجاد اختلال در عملکرد دستگاه های الکترونیکی گرفته تا چسبیدن به تمام تجهیزات به وجود می آورد. حتی این گرد و غبارها برای فضانوردان نیز خطرناکست. در همین راستا ناسا چاره ای برای این مشکل یافته است. سازمان فضایی آمریکا با کمک فناوری رسوب لایه اتمی نوعی پوشش جدید برای تجهیزات ماهواره ای تولید کرده است. طی این روش لایه ای بسیار نازک از اکسید ایندیوم قلع روی رنگدانه های خشک به کار می رود. این ماده بار الکتریکی را پراکنده می کند. در مرحله بعد می توان رنگ را روی قطعات ماهواره به کار برد تا در مقابل ایجاد بار الکتریکی از آنها محافظت کرد. برای آزمایش این پوشش، قسمت های رنگ شده در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش می شوند. این روش برای قطعاتی کاربرد دارد که حدودا به هر شکلی در می آیند و می توان آنرا روی تجهیزات اکتشافی در سطح ماه به کار برد. بیل وارل یکی از پژوهشگران مرکز فضایی گدار در این زمینه می گوید: ما مطالعاتی درباره غبار ماه انجام دادیم.

منبع: