رنگ مخصوص برای مقابله با گرد و غبار ماه ابداع شد

ربات كشاورز: ناسا برای حل مشكل گرد و غبار ماه با كمك فناوری رسوب لایه اتمی نوعی پوشش ابداع كرده كه با رنگدانه های خشك تركیب می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیجیتال ترندز، یكی از چالش های فرود روی ماه گرد و غبار این سیاره است. دانه های ریز گرد و غبار ماه روی سطح سیاره را می پوشانند و طیفی از مشكلات فنی از ایجاد اختلال در عملكرد دستگاه های الكترونیكی گرفته تا چسبیدن به تمام تجهیزات به وجود می آورد. حتی این گرد و غبارها برای فضانوردان نیز خطرناكست. در همین راستا ناسا چاره ای برای این مشكل یافته است. سازمان فضایی آمریكا با كمك فناوری رسوب لایه اتمی نوعی پوشش جدید برای تجهیزات ماهواره ای تولید كرده است. طی این روش لایه ای بسیار نازك از اكسید ایندیوم قلع روی رنگدانه های خشك به كار می رود. این ماده بار الكتریكی را پراكنده می كند. در مرحله بعد می توان رنگ را روی قطعات ماهواره به كار برد تا در مقابل ایجاد بار الكتریكی از آنها محافظت كرد. برای آزمایش این پوشش، قسمت های رنگ شده در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش می شوند. این روش برای قطعاتی كاربرد دارد كه حدودا به هر شكلی در می آیند و می توان آنرا روی تجهیزات اكتشافی در سطح ماه به كار برد. بیل وارل یكی از پژوهشگران مركز فضایی گدار در این زمینه می گوید: ما مطالعاتی درباره غبار ماه انجام دادیم.

منبع: