برای ایجاد اینترنت پرسرعت؛ ۶۰ ماهواره استارلینك در مدار زمین قرار گرفتند

به گزارش ربات كشاورز اسپیس ایكس ۶۰ ماهواره استارلینك را همراه موشك فالكون۹ به مدار زمین فرستاد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل شركت اسپیس ایكس فالكون ۹ را از مقر كیپ كاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب كرد تا ۶۰ ماهواره اینترنتی استارلینك را در مدار زمین قرار دهد. این چهارمین ماموریتی است كه موشك مذكور انجام می دهد و البته اولین دفعه است كه دماغه آن باردیگر استفاده می شود.
حدود یك ساعت بعد از آنكه موشك فالكون زمین را ترك ماهواره ها با موفقیت در نقاط تعیین شده در مدار زمین قرار گرفتند. این ماهواره الان در ارتفاع ۱۷۴ مایلی زمین قرار دارند. هدف از ارسال این ماهواره ها به مدار زمین فراهم كردن اینترنت پرسرعت در نقاط مختلف آن است. اسپیس ایكس می خواهد در كل ۳۰ هزار ماهواره به مدار زمین بفرستد و شبكه ای از استارلینك ها بسازد. این مأموریت علاوه بر آن كه گامی در جهت تكمیل پروژه استارلینك به حساب می آید، نقطه عطفی در مورد استفاده از موشك های چند بار مصرف هم بشمار می رود.