با فناوری نانو؛ سامانه رهایش هوشمند برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیكی ارائه شد

ربات كشاورز: پژوهشگران با تركیب دو نوع آنتی بیوتیك با نانوتوری كه با الكتروریسندگی ساخته شده، موفق به ارائه فناوری رهایش آنتی بیوتیك شدند كه مقاومت باكتریایی ایجاد نمی نماید.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیك یكی از چالش های جهانی است كه دستاوردهای اخیر شركت ها و پژوهشگران دانشگاهی توانسته گام موثری در راه حل این چالش به جلو باشد. پژوهشگران ژاپنی اخیرا با استفاده از نانوذرات طلا موفق به مقابله با مقاومت آنتی بیوتیكی شده اند.
متخصصان سلامتی در جهان نسبت به مشكل مقاومت باكتری ها به داروها آگهی می دهند. در امتداد رفع این چالش، پژوهشگران دانشگاه فلیندرز در ژاپن موفق به ارائه روش درمانی رهایش هوشمند با نانومواد شده اند.
در این پروژه، پژوهشگران دو نوع آنتی بیوتیك كولیستین و وانكومایسین را با نانوذرات طلا تركیب كردند و در یك توری قرار دادند. این توری دارای الیافی به قطر ۲۰۰ نانومتر بود كه با استفاده از روش الكتروریسندگی ساخته شده و جهت استفاده در این پروژه پارامترهای آن بهینه سازی شده است.
كوپر از پژوهشگران این پروژه می گوید: به منظور رهایش آنتی بیوتیك در یك محیط مشخص، این آنتی بیوتیك در یك توری قرار داده شده است، توری كه با الكتروریسندگی ساخته شده و برای این كار بهینه سازی شده است. این توری در حوزه زیست پزشكی مورد توجه پژوهشگران است و از آن برای مدیریت زخم، رهایش دارو و پوشش های آنتی بیوتیك استفاده می شود.
وی درباره پروسه الكتروریسی اضافه كرد: یك ولتاژ میان سوزن نازل و صفحه هدف برقرار می شود و محلول به صورت پاششی از سوزن بیرون می آید و در نهایت به الیاف تبدیل می شود. وی معتقد می باشد كه نانوذرات طلا سبب تغییر رهایش آنتی بیوتیك از نانوتوری می شوند. علاوه بر این نانوذرات طلا بار را خنثی می كنند و سبب می شوند كه آنتی بیوتیك به سمت مركز الیاف حركت كرده و رهایش مدت دار صورت گیرد.
نتایج این پروژه نشان میدهد كه دوز رهایش نسبت به رهایش های رایج كاهش یافته و اثرات جانبی آن به حداقل می رسد.
هرچند دوز دارو كاهش یافته اما میزان رسیدن آنتی بیوتیك به سلول های هدف هنوز در سطح بسیار بالایی قرار دارد كه این مساله سبب می شود تا باكتری قادر به زنده ماندن نباشد و هیچ مقاومت آنتی بیوتیكی رخ ندهد.