خالدی عنوان کرد: فعالیت ۴۲۰ گروه در باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی کشور

به گزارش ربات کشاورز ایسنا/مرکزی رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: ۴۲۰ گروه دانشجویی در باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی کشور فعالیت دارند.
مهدی کاظمی خالدی در گردهمایی منطقه ای باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی که به همت جهاد دانشگاهی استان مرکزی و دانشگاه پیام نور استان در دانشگاه پیام نور اراک برگزار شد، بیان کرد: باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی دارای ۴۲۰ گروه دانشجویی در کشور است که در چارچوب ۸ منطقه فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه این باشگاه کار خویش را با ۶۰ گروه شروع کرد و امروز در عرصه های مختلف تاثیرگذاری های مثبتی شامل تغییر قانون معاینه فنی و احیای جنگل های بلوط در مناطق زاگرس داشته است، اظهار داشت: بزرگترین گروه تشکیلاتی این باشگاه با ۸۵ گروه مربوط به منطقه دو کشور متشکل از استان های تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی است که با هدف ارتقاء دیدگاه دانشجویان عضو انجمن های علمی نسبت به فعالیت در باشگاه و هم افزایی در جهت حل بحران های زیست محیطی از راه استفاده ازظرفیت مطالبه گری دانشجویان فعالیت دارد.
کاظمی خالدی خاطرنشان کرد: این باشگاه خارج از ساختار وزارت علوم و بهداشت و با نظارت مجموعه جهاد دانشگاهی فعال است و تلاش دارد که در استان ها گروه های فعال را نسبت به موضوعات محیط زیست تقویت کند.