خالدی عنوان كرد: فعالیت 420 گروه در باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی كشور

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/مركزی رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: 420 گروه دانشجویی در باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی كشور فعالیت دارند.
مهدی كاظمی خالدی در گردهمایی منطقه ای باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی كه به همت جهاد دانشگاهی استان مركزی و دانشگاه پیام نور استان در دانشگاه پیام نور اراك برگزار شد، بیان كرد: باشگاه دانشجویان محیط زیست و منابع طبیعی دارای ۴۲۰ گروه دانشجویی در كشور است كه در چارچوب ۸ منطقه فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینكه این باشگاه كار خویش را با ۶۰ گروه شروع كرد و امروز در عرصه های مختلف تاثیرگذاری های مثبتی شامل تغییر قانون معاینه فنی و احیای جنگل های بلوط در مناطق زاگرس داشته است، اظهار داشت: بزرگترین گروه تشكیلاتی این باشگاه با ۸۵ گروه مربوط به منطقه دو كشور متشكل از استان های تهران، البرز، قزوین، قم و مركزی است كه با هدف ارتقاء دیدگاه دانشجویان عضو انجمن های علمی نسبت به فعالیت در باشگاه و هم افزایی در جهت حل بحران های زیست محیطی از راه استفاده ازظرفیت مطالبه گری دانشجویان فعالیت دارد.
كاظمی خالدی خاطرنشان كرد: این باشگاه خارج از ساختار وزارت علوم و بهداشت و با نظارت مجموعه جهاد دانشگاهی فعال است و تلاش دارد كه در استان ها گروه های فعال را نسبت به موضوعات محیط زیست تقویت كند.