پس از یک بار آتش گرفتن؛ آزمایش کپسول اسپیس ایکس با موفقیت انجام شد

به گزارش ربات کشاورز کپسول کرو دراگون متعلق به اسپیس ایکس تست های موتور خویش را با موفقیت پشت سر گذاشت. این در شرایطی است که در ماه آوریل به علت اختلالی هنگام آزمایش موتور، کپسول آتش گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از انگجت، شرکت اسپیس ایکس اخیرا مرحله ای از آزمایش های کپسولCrew Dragon را انجام داد. این در شرایطی است که کپسول هنگام آزمایشی در ماه آوریل آتش گرفت. این شرکت حالا تست هایی را در نزدیکی«Landing Zone۱» در مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام داد. این آزمایش ها شامل روشن شدن دو پیشرانه Draco کپسول به مدت ۲ ثانیه بود. این پیشرانه ها برای انجام مانور در فضا، کنترل پرواز و همینطور تغییر مسیر کپسول استفاده می شوند. در مرحله بعد ۸ موتور Super Draco این کپسول فضایی روشن شد. این موتورها به کپسول کمک می کنند تا طی ۹ ثانیه بعد از جدا شدن از موشک، سرعتش را افزایش دهد. بعد از آن، پیشرانه های Draco و موتورهای Super Draco به صورت متوالی روشن شدند. این آزمایش ها به اسپیس ایکس و ناسا کمک می نماید تا صلاحیت سیستم کپسول کرو دارگون پیش از پرتاب واقعی را آزمایش نمایند. اطلاعات مربوط به این آزمایش ها در ناسا و اسپیس ایکس بررسی می شود.