پس از یك بار آتش گرفتن؛ آزمایش كپسول اسپیس ایكس با موفقیت انجام شد

به گزارش ربات كشاورز كپسول كرو دراگون متعلق به اسپیس ایكس تست های موتور خویش را با موفقیت پشت سر گذاشت. این در شرایطی است كه در ماه آوریل به علت اختلالی هنگام آزمایش موتور، كپسول آتش گرفت.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از انگجت، شركت اسپیس ایكس اخیرا مرحله ای از آزمایش های كپسولCrew Dragon را انجام داد. این در شرایطی است كه كپسول هنگام آزمایشی در ماه آوریل آتش گرفت. این شركت حالا تست هایی را در نزدیكی«Landing Zone۱» در مقر فضایی كیپ كاناورال در فلوریدا انجام داد. این آزمایش ها شامل روشن شدن دو پیشرانه Draco كپسول به مدت ۲ ثانیه بود. این پیشرانه ها برای انجام مانور در فضا، كنترل پرواز و همینطور تغییر مسیر كپسول استفاده می شوند. در مرحله بعد ۸ موتور Super Draco این كپسول فضایی روشن شد. این موتورها به كپسول كمك می كنند تا طی ۹ ثانیه بعد از جدا شدن از موشك، سرعتش را افزایش دهد. بعد از آن، پیشرانه های Draco و موتورهای Super Draco به صورت متوالی روشن شدند. این آزمایش ها به اسپیس ایكس و ناسا كمك می نماید تا صلاحیت سیستم كپسول كرو دارگون پیش از پرتاب واقعی را آزمایش نمایند. اطلاعات مربوط به این آزمایش ها در ناسا و اسپیس ایكس بررسی می شود.