ستاری؛ فضای نوآوری در دانشگاه ها به یك میلیون متر مربع می رسد

به گزارش ربات كشاورز معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: الان بیشتر از ۵۰۰ هزار مترمربع فضای نوآوری در دانشگاه ها پیاده سازی شده و طبق برنامه ریزی ها مقرر است به یك میلیون متر مربع برسد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، سورنا ستاری در افتتاح مركز نوآوری دانشكده مدیریت دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری به شكل جدی در تهران بحث توسعه نواحی نوآوری را با شهرداری تهران پیگیری می كند.
وی با اشاره به اینكه برای تحقق این امر تا رسیدن به توافقات زمان می برد، خاطرنشان كرد: هم اكنون دید مثبتی به حوزه توسعه نوآوری در شهر تهران وجود دارد. امیدوار هستیم كه شتاب دهنده های بخش خصوصی كه از محیط های دانشگاهی استفاده می نمایند از نواحی نوآوری هم بهره ببرند.
به گفته وی هم اكنون این نواحی نوآوری به صورت پایلوت در تهران راه اندازی شده و امیدواریم بتوانیم آنها را توسعه دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: الان بیشتر از ۵۰۰ هزار مترمربع فضای نوآوری در دانشگاه ها پیاده سازی شده و طبق برنامه ریزی ها مقرر است به یك میلیون متر مربع برسد. ستاری تصریح كرد: بنا است خیلی از استارتاپ ها و شركت های دانش بنیان در این فضاهای نوآوری فعالیت كنند.