با انعقاد یك تفاهم نامه؛ محصولات دانش بنیان حفظ نباتات تجاری سازی می شود

ربات كشاورز: تفاهم نامه همكاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات امضاء شد تا توسعه بازار محصولات دانش بنیان حوزه حفظ نباتات شتاب گیرد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه همكاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات امضاء شد. این تفاهم نامه به امضای پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و علیرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات رسید تا توسعه بازار و تجاری سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه در بخش حفظ نباتات سرعت گیرد.
با امضای این تفاهم نامه مشاركت و هماهنگی در زمینه تعریف، تصویب، مدیریت و راهبری طرح های فناورانه و اولویت دار با هدف تولید كالای دانش بنیان و فناورانه در حوزه مدیریت عوامل خسارت زای محصولات كشاورزی و فرآورده های گیاهی دنبال می شود.
همچنین توسعه بازار و تجاری سازی محصولات فناورانه و دانش بنیان با كیفیت داخلی بوسیله تخصیص سهم بازار اقتصاد كشاورزی به كالاهای دانش بنیان و فناورانه این حوزه از دیگر موضوعات این همكاری بین معاونت علمی و سازمان حفظ نباتات است.
علاوه بر این باید به پشتیبانی از بازارسازی برای محصولات و خدمات حوزه نباتات و مدیریت عوامل خسارت زای محصولات كشاورزی و فرآورده های گیاهی در داخل و خارج و پشتیبانی از ایجاد و توسعه شركت های دانش بنیان در این عرصه نیز اشاره نمود.

منبع: