انعقاد تفاهم نامه دانش بنیانها با صنعت فرودگاهی

به گزارش ربات کشاورز ۶۰۲ میلیارد تومان تفاهم نامه در جهت تولید محصولات دانش بنیان در حوزه صنعت فرودگاهی منعقد شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، سیاوش ملکی فر امروز در مراسم اختتامیه گردهمایی عرضه نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: ۸۳ شرکت دانش بنیان در این رویداد شرکت کردند.
وی اضافه کرد: در این رویداد ۶۵ نیاز فناورانه توسط فرودگاه های مختلف عرضه شد؛ همینطور نمایشگاه توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان در صنعت فرودگاهی برگزار گردید.
ملکی فر خاطرنشان کرد: حاصل دو روز برگزاری این رویداد، انعقاد ۶۰۲ میلیارد تومان تفاهم نامه بین شرکت های دانش بنیان و سازمان ها و ارگان های در رابطه با صنعت فرودگاهی بوده است.
حسن خوشخو معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) هم در این رویداد اظهار داشت: در این رویداد، نیازهای فناورانه این صنعت عرضه شد و ما این مورد را به فال نیک می گیریم.
وی تاکید کرد: این رویداد سبب شد پل ارتباطی بین صنعت فرودگاهی و شرکت ها کلید بخورد و انگیزه را برای بهره گیری از محصولات شرکت های دانش بنیان در این حوزه ایجاد کند.
خوشخو اظهار داشت: ما در این رویداد یک پویایی را در سطح شرکت ها دیدیم و تفاهم نامه هایی را جهت استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان در صنعت فرودگاهی منعقد کردیم.
وی تاکید کرد: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) آمادگی دارد فضایی را در اختیار مرکز همکاریهای این شرکت ها در شهر فرودگاهی اختصاص دهد تا آنها بتوانند در جهت رفع نیاز صنعت فرودگاهی گام بردارند و ما را از وابستگی به سایر کشورها در این صنعت بی نیاز کنند.
معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: ظرفیت های علمی در این صنعت قادر به رفع نیازهای ما است.