برای اولین بار صورت گرفت؛ تامین برق یك شهر در آلمان با انرژی های تجدیدپذیر

به گزارش ربات كشاورز برای نخستین بار در جهان، تمام انرژی برق مورد نیاز ساكنان یك شهر ۷۵۰۰ نفری در آلمان با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، مقامات شهر بردرشلم آلمان برای مدت یك ساعت انرژی برق مورد نیاز مردم را تنها بوسیله منابع انرژی تجدیدپذیر تامین كردند. این كار بدون هیچ گونه اختلالی صورت گرفت و منبع تامین برق از روش سنتی به روش تجدیدپذیر تغییر یافت.
برق این شهر بوسیله یك نیروگاه ۱۰ مگاواتی و هم یك نیروگاه برق جدید خورشیدی كه مجهز به باتری هایی برای ذخیره سازی انرژی است، تامین می شود. هفته گذشته تصمیم گرفته شد برق این شهر به مدت یك ساعت تنها بوسیله منابع انرژی تجدیدپذیر تامین گردد.
انجام موفق این طرح، مسئولان محلی را به فكر انداخته كه باز هم برای مدت بیشتری این كار را انجام دهند تا از میزان انتشار گازهای گلخانه ای و دی اكسیدكربن كاسته شود.
ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر این شهر ۱۵مگاوات ساعت است و برمبنای برآوردهای دولت آلمان با راه اندازی ۱۵۰ نیروگاه از این دست می توان برق مورد نیاز آلمان و ۵ كشور دیگر با جمعیت و شرایطی مشابه با آلمان را تامین كرد.