سورنا ستاری: ربات اجتماعی در هفته پژوهش رونمایی می شود

به گزارش ربات كشاورز معاون علمی و فناوری با تاكید بر تجاری سازی ربات های اجتماعی ساخته دست محققان كشور اظهار داشت: مقرر است یك ربات اجتماعی دیگر به مناسبت هفته پژوهش به مرحله رونمایی برسد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، دكتر سورنا ستاری امروز در مراسم رونمایی از نسل چهارم ربات انسان نمای سورنا اظهار داشت: حضور من بیشتر در این مراسم جهت تشكر از اعضای این تیم است.
وی با اشاره به اینكه اصولا پروژه های این چنینی حالت سمبلیك و خط شكنی دارند، اظهار داشت: برای ساخت چنین ربات هایی از دانش ICT و هوش مصنوعی استفاده می شود.
ستاری با تاكید بر اینكه هوش مصنوعی آینده دنیاست، اظهار داشت: ما باید به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح كرد: شركت های دیگری هم اكنون توانسته اند در حوزه ساخت ربات گام بردارند و ربات های اجتماعی تولید كنند؛ پایه این ربات های اجتماعی هوش مصنوعی است.
وی با بیان خبری در زمینه رونمایی از یك ربات اجتماعی دیگر اظهار داشت: مقرر است به مناسبت هفته پژوهش در نمایشگاه بین المللی ۲۶ آذر یك ربات اجتماعی دیگر كه ساخته دست محققان كشور است رونمایی شود.
ستاری تصریح كرد: لازم است چنین پروژه هایی آنقدر توسعه یابند كه به مرحله تجاری سازی برسند.
وی با اشاره به نسل اول ربات سورنا كه در سالهای گذشته رونمایی گردید، اظهار داشت: حالا از این ربات در مدارس و پژوهش سراها استفاده می شود.
ستاری تصریح كرد: پروژه های خوبی در ساخت ربات های اجتماعی در آینده توسط محققان اجرا می گردد.
وی در انتها تصریح كرد: در دسترس قرار گرفتن چنین ربات هایی می تواند خیلی به مردم كمك نماید. ازاین رو باید همواره درصدد تجاری سازی آنها باشیم.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، در این مراسم حناچی شهردار تهران حضور داشت همینطور شناسنامه ربات انسان نمای سورنا ۴ توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهردار تهران، رئیس دانشكده مكانیك دانشگاه تهران و مجری طرح به امضا رسید.