معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی عنوان كرد: تبدیل دانش به فناوری‏، مهمترین هدف جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/خوزستان معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، تبدیل دانش به فناوری‏ را مهمترین هدف جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش دانست و اظهار داشت: چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، به شكلی كه باید در حوزه بومی سازی صنعت نفت تلاش نشده است.

محمدرضا پورعابدی در گفت و گو با ایسنا در حاشیه بازدید از نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان، درباب دستاوردهای پژوهشی جهاد دانشگاهی در حوزه صنعت نفت، اظهار نمود: جهاد دانشگاهی با عنایت به اهمیت صنعت نفت بعنوان پیشران اقتصاد كشور، همواره تلاش نموده است تا در این عرصه فعالیت و توجه ویژه ای داشته باشد.

وی اضافه كرد: متاسفانه باوجود اینكه بیشتر از ۱۰۰ سال است كه در كشور كارهایی در حوزه صنعت نفت در حال انجام می باشد، كمتر تلاش شده تا در بومی سازی این صنعت اقدامات شایسته ای انجام بگیرد.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی اشاره كرد: چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، به شكلی كه باید در حوزه بومی سازی صنعت نفت تلاش نشده است.

پورعابدی ادمه داد: در سال هایی كه قیمت نفت نوسان داشته و دشمنان اهتمام كرده اند تا با این حربه كشور را در تنگنا قرار دهند، در داخل تلاش نموده ایم تا به صورت نسبی به خودكفایی در حوزه صنعت نفت دست پیدا نماییم.

وی اظهار داشت: یكی از اهداف ذاتی جهاد دانشگاهی كمك به بومی سازی فناوری و تولید فناوری است و دراین زمینه تلاش نموده ایم تا با عنایت به اهمیت صنعت نفت، در این عرصه گام های بزرگی برداریم و سال ها است كه در این عرصه در حال كار هستیم.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی عنوان كرد: جهاد دانشگاهی در حوزه های بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت توانسته است اقدامات خوبی انجام دهد.

پورعابدی عنوان كرد: دراین زمینه جهاد دانشگاهی در بحث تولید UPS های صنعتی، بازوی بارگیری نفت، نمك زدایی، مته های حفاری، پودرهای میكروبی برای تبدیل پسماندها و… ورود كرده و به دستاوردهای خوبی رسیده است.

وی افزود: بعضی از این فعالیت ها تجاری شده و الان به تولید انبوه رسیده است. مته های حفاری، پودرهای میكروبی و دكل های حفاری در مجموعه جهاد به تولید انبوه رسیده اند.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به تاسیس مركز بازرسی جهاد دانشگاهی خوزستان عنوان كرد: توان سخت افزاری خوبی در مجموعه جهاد دانشگاهی خوزستان وجود دارد اما ضعف هایی در حوزه طراحی و فنی مهندسی وجود دارد كه باید در كنار سازندگان تجهیزات، این قابلیت نیز ارتقا داده شود.

پورعابدی با اشاره به اینكه دانش باید در دانشگاه ها تولید شود، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به دنبال پژوهش های كاربردی و توسعه ای است. ما به دنبال تبدیل دانش به فناوری هستیم و دراین زمینه اقدامات شایسته ای را در طول سالیان انجام داده ایم.

منبع: