مدیركل استاندارد بوشهر: در جهاد دانشگاهی سرمایه علم با عمل عجین شده است

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/بوشهر مدیركل استاندارد بوشهر عنوان كرد: خوشبختانه در جهاد دانشگاهی سرمایه علم با عمل عجین شده است و می توان با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دو مجموعه برای بالا بردن كیفیت و ارتقا سطح علمی افراد استفاده نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، محمدرحیم بهره مند در نشست با رئیس و مسئولان جهاد دانشگاهی اظهار نمود: جهاد دانشگاهی بعنوان یك نهاد پژوهشی، آموزشی و فرهنگی همواره مشكل گشای كشور بوده است.
وی افزود: سالانه بیشتر از ۳۰ هزار مكاتبه با گمرك داشتیم و امروز با عنایت به كمتر شدن واردات، اما همچنان در زمینه های صادرات با سازمان ها و تولید كننده ها ارتباط تنگاتنگ داریم.
مدیركل استاندارد بوشهر با اشاره به اهمیت برون سپاری و سپردن كارها به بهش خصوصی اشاره كرد: با عنایت به تاكید مقام معظم رهبری بر سپردن كارها به دست مردم و اعتماد به آنها، بخش خصوصی را وارد كرده ایم و با داشتن دستگاه های پیشرفته و همكاری آزمایشگاه های همكار خیلی از ظرفیت ها را به استان اضافه كرده ایم.
بهره مند با اشاره به مشكل كشور در بحث خودرو و تحریم ها اشاره كرد: واقعیت این است كه در طراحی یك ماشین خوب ناتوان هستیم، با این وجود جوانان توانمند و نخبه ای داریم كه می توان در ارتقا سطح علمی و همین طور تولید و سایر حوزه های مربوط به فناوری از توان و ظرفیت آنها بهره برد.
این مسئول با بیان استقبال از همكاری با جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف اظهار داشت: همین طور در نظرسنجی ها نیز برای دانستن ایده ها و نظرات مردم می توان از پتانسیل مركز افكارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا) بهره برد.

مدیركل استاندارد بوشهر عنوان كرد: در بحث تدوین استانداردها اگر یك استاندارد در سطح بین المللی تدوین شود عصاره تجارب و دانش است. متاسفانه در حوزه استاندارد فنی دانش لازم را كسب نكرده ایم و نیاز به تحقیق و كار بیشتری داریم و خوشبختانه در جهاد دانشگاهی سرمایه علم با عمل عجین شده است.
وی افزود: لازم است كه دو مجموعه از ظرفیت ها و توانمندی های همدیگر بهره برده و در چارچوب تفاهم نامه ها از انجمن های تخصصی برای بالا بردن كیفیت و ارتقا سطح علمی افراد استفاده نمائیم.