پرتاب ماهواره سازمان فضایی اروپا به تاخیر افتاد

به گزارش ربات کشاورز سازمان فضایی اروپا ارسال یک ماهواره جدید برای مطالعه سیارات کشف شده خارج از منظومه شمسی را به تعویق انداخت. مدت کوتاهی بعد از پرتاب اختلال نرم افزاری در موشک به لغو مأموریت منجر گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، سازمان فضایی اروپا پرتاب ماهواره ای جدید خویش را لغو نمود. این عملیات یک ساعت و ۲۵ دقیقه مانده به زمان تعیین شده برای پرتاب، به علت اختلال نرم افزاری انجام نشد. ماهواره Cheops برای مطالعه سیارات کشف شده خارج از منظومه شمسی ساخته شده است و مقرر است طی ۳ سال پروفایلی دقیق تر از آنها فراهم آورد. به قول مقامات سازمان فضایی اروپا پرتاب این ماهواره حداقل یک روز به تاخیر می افتد. قرار بود Cheops روز گذشته در ساعت ۸: ۵۴ دقیقه بامداد به وقت گرینوویچ همراه یک موشک سایوز-فرگات از گینه فرانسوی به فضا پرتاب شود. اما طی مراحل بازنگری آخر و یک ساعت و ۲۵ دقیقه مانده به زمان پرتاب، موشک مبتلا به اختلال شد. گونتر هاسینگر مدیر بخش علمی سازمان فضایی اروپا در توئیتر نوشت: متاسفانه پرتاب موشک سایوز به علت اختلال در نرم افزار قسمت بالایی آن لغو شد. این مأموریت پیچیده ای است و نمی خواهیم ریسک نماییم. ازاین رو امیدواریم فردا بتوانیم ماهواره را پرتاب نماییم. Cheops در صورت پرتاب اولین مأموریت سازمان فضایی اروپا برای مطالعه سیارات خارج از منظومه شمسی است. این مأموریت با رصد ستارگانی که سیارات خارج از منظومه شمسی دور آنها مدار می زنند، اطلاعاتی جمع آوری می کند. این ماهواره می تواند تغییرات نامحسوس در میزان درخشش ستاره را رصد کند. تغییرات مذکور در نتیجه چرخش سیاره دور آن به وجود می آیند. Cheops در مقایسه با هابل تلسکوپ کوچکی بشمار می رود.