برای نخستین بار و برای شبیه سازی؛ پژوهشگر ایرانی تراشه پژوهشی بیماری ابولا ساخت

ربات کشاورز: گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند برای اولین بار پروسه بیماری ابولا و تب هموراژیک آنرا بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، تابحال هیچ درمان موثری برای ویروس ابولا کشف نشده است. مبتلاشدن به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان ها منجر می شود در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته است. فقدان مدلهای انسانی جهت بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهمترین موانع در توسعه استراتژی های درمانی برای این بیمار است.
از سوی دیگر مطالعه این بیماری بر روی حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر امکان دارد. در همین راستا گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند برای اولین بار پروسه بیماری ابولا و تب هموراژیک آنرا بر روی یک تراشه کوچک باز سازی کردند.
این پروژه تحقیقاتی طی ۳ سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده است.

«اندام بر روی تراشه» و یا «اندام تراشه» یک تکنولوژی جدید است که در آن اندام های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک باز سازی می شوند. این مدلهای کوچک هم مانند نمونه های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماری زا همچون ویروس ها بیمار شوند. از آنجائیکه در ساخت این تراشه ها از سلول های انسانی استفاده می شود، نشانگرهای بیماری های انسانی را دقیق تر از مدلهای حیوانی از خود بروز می دهند.
تراشه ابولایی که مشاقی و همکارانش ساخته اند، نه تنها سندروم تب هموراژیک بلکه فرایندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندروم را به خوبی نشان میدهد. همین طور پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید بهره برده اند.
نتایج این پژوهش در نشریه iScience انتشار یافته است.
علیرضا مشاقی استاد دانشگاه و پژوهشگر در دانشگاه لیدن هلند و هاروارد آمریکاست. اخیراً مشاقی و گروه تحقیقاتی اش برای پژوهش درباره بیماری ابولا برنده جوایز مختلف همچون NWA-IDG و Elise Mathilde prize شده اند.

منبع: